Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR

 • Determinació de la composició elemental en productes agroalimentaris i mostres mediambientals
  • Elements metàl·lics i no metàl·lics per ICP-MS i ICP-OES
  • Carboni i Nitrogen per combustió
 •  Determinació d’espectres NIR i paràmetres de qualitat de mostres agroalimentàries
  • Carboni i Nitrogen per combustió, en mostres sòlides o líquides
  • Carboni Total (TC), Carboni Inorgànic Total (TIC), Carboni Orgànic Total (TOC), Carboni Orgànic No Purgable (NPOC) i Nitrogen Total (TN) en mostres líquides.
  • Proteïna, fibra, greix, energia i digestibilitat de mostres agroalimentàries.
 • Contaminació per metalls pesants
 • Estudis ambientals
 • Qualitat de fertilitzants
 • Control de processos

Director del Servei

 

Dr. Jaume Puy

Correu electrònic:

jpuy@quimica.udl.es

Telèfon de contacte:

+34 973 70 25 29

Tècnic del Servei

 

Silvia Galitó

Correu electrònic:

silvia.galito@udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 70 64 72

Adreça

Edifici 5A

Campus ETSEA

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

25198 Lleida