Càtedra de l'Empresa Familiar de la UdL

La Càtedra d'Empresa Familiar de la UdL es va crear a mitjans de l’any 2011 amb la finalitat de fomentar la docència i la investigació per un millor coneixement de l'empresa familiar entre docents i estudiants.

La Càtedra té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i perspectives de les empreses familiars des de tots els punts de vista que s'estimin rellevants, ocupant-se de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria. Donat el caràcter multidisciplinari de la mateixa, s'imparteix en coordinació amb els plans d'estudi de grau elaborats en Facultats i Escoles, com les d'Agrònoms, Politècnica, Dret i Economia.DIRECTOR: José Luís Gallizo (FDE, Dept. AEGERN)

Campus de Cappont
Facultat de Dret i Economia
C/ Jaume II
E-25001 Lleida


gallizo@aegern.udl.cat
+34 973 702000