Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.DIRECTOR: Ramon Saladrigues Solé, doctor. en Economia (Departament d'Administració d'Empreses i GERN, Facultat de Dret i Economia)

Campus de Cappont
Edifici C-4 (Despatx 0.03)
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida


catempren@udl.cat
infocatempren@udl.cat
+34 973 703 346