Contacta

 


 

 Natàlia Alonso Martínez   
Vicerectora de Recerca
vrec@udl.cat

 

Jordi Voltas Velasco
Adjunt al Vicerectorat
jordi.voltas@udl.cat

Esther Gonzàlez Espolio
Secretària del Vicerectorat
vrec.secretaria@udl.cat

 

Edifici del Rectorat - Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida
vrec.secretaria@udl.cat
@UdL_RDI
+34 973 70 20 18

 

 

Olga Martín Belloso   
Vicerectora de Transferència del Coneixement
vtc@udl.cat

 

Roberto García González
Adjunt al Vicerectorat
roberto.garcia@udl.cat

Esther Gonzàlez Espolio
Secretària del Vicerectorat
vtc.secretaria@udl.cat

 

Edifici del Rectorat - Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida
vtc.secretaria@udl.cat
@UdL_RDI
+34 973 70 20 18

Leticia Carro de Diego
Directora
leticia.carro@udl.cat

 

Edifici del Rectorat - Despatx 2.03
vtc.secretaria@udl.cat
Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida
@UdL_RDI
+34 973 70 29 74

Campus de Cappont 
C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta
25001 Lleida

Àrea d'administració

Àrea de gestió RDI

Àrea de valorització i transferència

 

+34 973 00 35 55
+34 973 00 35 56


Maite Farré  Gomés
Gestora d'Ajuts
+34 973 70 20 75

Núria Costa Castelló
Administrativa
+34 973 70 21 18

Lourdes Melero Zapata
Auxiliar administrativa
+34 973 70 31 78

Lydia Gómez Español
Auxiliar administrativa
+34 973 70 22 28

Jordina Segura Farrús  
Auxiliar administrativa
+34 973 70 20 71

grec@udl.cat

gestioajuts@udl.cat

Edifici del Rectorat - Despatx 2.02 i Despatx 2.64

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida

Marc Tor Naudí
 
Director Tècnic dels SCT

sct.direccio@udl.cat

+34 973 70 28 90

Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Directora

ed.direccio@udl.cat

 

Dra. Gemma Bellí Martínez

Subdirectora i secretària acadèmica

ed.subdireccio@udl.cat

 

@DoctoratUdL

 
Pl. Víctor Siurana, 1 - 25003 Lleida

Tel. +34 973 702 043 / +34 973 702 242

escoladoctorat@udl.cat