Contacta

Olga Martín Belloso
Vicerectora  de Recerca i Transferència
vrt@udl.cat

Gabriel de la Fuente Oliver
Adjunt al Vicerectorat
gabriel.delafuente@udl.cat

Roberto García González
Adjunt al Vicerectorat
roberto.garcia@udl.cat

Esther Gonzàlez Espolio
Secretària del Vicerectorat
vrt.secretaria@udl.cat

 

Edifici del Rectorat - Despatx 2.02

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida

vrt.secretaria@udl.cat

@UdL_RDI

+34 973 70 20 18

Leticia Carro de Diego
Directora
leticia.carro@udl.cat

 

Edifici del Rectorat - Despatx 2.03

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida

@UdL_RDI

+34 973 70 29 74

Campus de Cappont 
C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta
25001 Lleida

Àrea d'administració

Àrea de gestió RDI

Àrea de valorització i transferència

 

+34 973 00 35 55
+34 973 00 35 56


Maite Calderó Peralta
Gestora d'Ajuts
+34 973 70 20 75

Núria Costa Castelló
Administrativa
+34 973 70 21 18

Lourdes Melero Zapata
Auxiliar administrativa
+34 973 70 31 78

Lydia Gómez Español
Auxiliar administrativa
+34 973 70 22 28

Esther Elias Pascual
Auxiliar administrativa
+34 973 70 20 71

grec@udl.cat

gestioajuts@udl.cat

Edifici del Rectorat - Despatx 2.02 i Despatx 2.62

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida

Antonio J. Ramos Girona
 
Director Tècnic dels SCT

sct.direccio@udl.cat

+34 973 70 28 11

Dra. M. Àngels Balsells Bailón

Directora

ed.direccio@udl.cat

 

Dra. Gemma Bellí Martínez

Subdirectora i secretària acadèmica

ed.subdireccio@udl.cat

 

@DoctoratUdL

 
Pl. Víctor Siurana, 1 - 25003 Lleida

Tel. +34 973 702 043 / +34 973 702 242

escoladoctorat@udl.cat