Contractes Postdoctorals

Programa Investigo AGAUR

 

 

 

 

Programa Investigo AGAUR -  Postdoctorals

 

1/2022 INVESTIGO 

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Neurobiologia evolutiva y del desarrollo"

Responsable de projecte: César Gemeno Marín 

Objecte del contracte:

Desenvolupar trampes d'insectes basades en estímuls visuals, acústics i químics. S'empraran tècniques de comportament animal, i producció i mesurament de senyals al laboratori i al camp sobre insectes d'espècies diverses.

Titulació mínima requerida:

Personal amb titulació de doctorat

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Resolució
Resolució:  
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

2/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Estrès cel·lular i supervivència en models eucariotes "

Responsable de projecte: Rosa Maria Soler Tatché

Objecte del contracte: Anàlisi dels mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la degeneració de les neurones motores en el context de les malalties neuromusculars.
Titulació mínima requerida:

Personal amb titulació de doctorat

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
Reserva: Resolució persones candidates en reserva
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

3/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "SEMB (Sustainable Energy, Machinery and Buildings)"

Responsable de projecte: Marc Medrano Martorell

Objecte del contracte:

Recerca i desenvolupament en l'àmbit de la transició ecològica. Concretament, s'incorporarà als projectes actius que té el grup en l'àmbit de la producció renovable de fred i calor amb refrigeració radiant.

Titulació mínima requerida: Personal amb titulació de doctorat
Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva:  Llista definitiva
Resolució:  Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:  
   

 

 

4/2022 INVESTIGO 

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

 Grup de recerca "Càtedra A3 "

Responsable de projecte: Anna Bacardit Dalmases

Objecte del contracte:

Determinar noves solucions per recuperar els biomaterials continguts en els diferents residus del sector adober per a arribar a residu 0: retalls de pell fresca, retalls de pell salada, carnasses de pell en verd i en tripa, retalls i serratge de col·lagen en tripa, retalls i rebaixadures wet-blue, retalls de pell crust i retalls de pell acabada.

Titulació mínima requerida:

Personal amb titulació de doctorat

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 18 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de maig de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Resolució
Resolució:  
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

  

5/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Cicle cel·lular eucariota"

Responsable de projecte: Jordi Torres Rosell 

Objecte del contracte:

Investigador/a postdoctoral pel grup consolidat de Cicle Cel·lular

Titulació mínima requerida:

Personal amb titulació de doctorat

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
  Resolució persones candidates en reserva
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

Margarita Salas. Modalidad I (Tancada)

 

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

Margarita Salas. Modalidad I

    

Beneficiarios: Formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación en una universidad pública española o bien en universidades y centros de investigación extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles siempre que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.
Duración: 2 o 3 años
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud:

Solicitud castellà (certificado electrónico)

Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol·licitud català (certificat electrònic) Sol·licitud català (usuari i contrasenya)
 

Form submission (foreign students)

Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional  Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
  Tercera resolución definitiva  
  Cuarta resolución definitiva  
  Quinta resolución definitiva  
  Sexta resolución definitiva  
  Séptima resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación (Certificado digital) Aceptación (Usuario y contraseña)
  Aceptació (Certificat digital) (Català) Acceptació (Usuari i contrasenya) (Català)
  Acceptance (Foreign students) (Eng)  
 Modelos:  Declaración jurada incompatibilidad (Certificat digital)
  Declaración jurada incompatibilidad (Usuario y contraseña)
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
  Certificate of incorporation (eng)  
  Certificado final (castellà)  
  Final Certificate (eng)  
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

Margarita Salas. Modalidad I. Complementaria 2022 (Tancada)

 

Beneficiarios: Formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación en una universidad pública española o bien en universidades y centros de investigación extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles siempre que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.
Duración: 2 años
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud (Castellà)
  Sol·licitud (Català)
  Form submission Foreign students
Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 1 de julio de 2022 al 29 de julio de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional:  Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución provisional:  Resolución provisional
Resolución concesión:  Resolución definitiva  
   2a Resolución definitiva  
   Corrección errores 2a Resolución definitiva  
Aceptación ayuda:  Aceptación (Castellà)
   Acceptació (Català)
     
 Modelos:  Declaración jurada incompatibilidad
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (castellà)  
  Certificate of incorporation (eng)  
  Certificado final (castellà)  
  Final Certificate (eng)  
     
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio

 

Recualificación para el profesorado universitario. Modalidad II

 

 

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

Recualificación para el professorado universitario. Modalidad II

 

Beneficiarios:

Recualificación de profesorado funcionario o contratado, mediante estancias de formación en una universidad o centro de investigación público distinto a la UdL.

Duración: 1 año
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
 Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud castellà (certificado electrònico) Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol.licitud català (certificat electrònic) Solicitud català (usuari i contrasenya)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española) 
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
  Tercera resolución definitiva  
  Cuarta resolución definitiva  
  Quinta resolución definitiva  
  Sexta resolución definitiva  
  Séptima resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación (Certificado digital) Aceptación (Usuario y contraseña)
  Acceptació (Certificat digital) (Català) Acceptació (Usuari i contrasenya)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
  Certificat d'incorporació (certificat digital) Certificat d'incorporació (usuari icontrasenya)
  Certificate of incorporation (Eng)  
 Modelos:    
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

María Zambrano. Modalidad III

 

 

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

María Zambrano. Modalidad III 

 

Beneficiarios:

Atracción a la UdL de personal docente e investigador con trayectoria posdoctoral acumulada en universidades o centros de investigación extranjeros.

Duración:  2 años a tiempo completo
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud castellà (certificado electrónico) Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol.licitud català (certificat electrònic) Sol.licitud català (usuari i contrasenya)
  Form submission (foreign students)  
Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
 
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
  Tercera resolución definitiva  
  Cuarta resolución definitiva  
  Quinta resolución definitiva  
  Sexta resolución definitiva  
  Séptima resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación  
  Acceptance (Foreign students) (Eng)  
Modelos: Declaración jurada incompatibilidad (Certificat digital)
  Declaración jurada incompatibilidad (Usuario y contraseña)
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
  Certificate of incorporation (Eng)  
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

Ramon y Cajal (RYC) 2022

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2020 (accés general)
Convocatòria: Resolució Convocatòria Extracte Convocatòria
Termini de presentació: del 19 de gener al 9 de febrer de 2023 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
  Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Ramon y Cajal (RYC) 2021

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2019 (accés general)
Convocatòria: Ordre Bases Reguladores i Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 18/01/2022 a 08/02/2022 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Formació (JC) 2022

 

Beneficiaris:

Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022 (accés general)

Convocatòria: Resolució Convocatòria Extracte convocatòria
Termini de presentació: des del 24 de gener fins al 7 de febrer de 2023 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
  Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Formació (FJC) 2021

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021 (accés general)
Convocatòria: Ordre Bases Reguladores i Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 20/01/2022 a 03/02/2022 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Incorporació (IJC) 2020

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 15/12/2020 a 19/01/2021 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Beatriu de Pinós (BP 2023)

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds per part de les persones investigadores candidates: del 8 de febrer fins al 9 de març de 2023, a les 14 hores, hora local de Barcelona.
   Accés al web de l'AGAUR

 

 

Beatriu de Pinós (BP 2022)

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores candidates:  del 8 de març de 2022 al 28 de març de 2022 fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona)
   Accés al web de l'AGAUR

 

Beatriz de Galindo 2023 (anticipada)

 

 

Descripció:

L'objecte de les ajudes Beatriz Galindo és l'atracció del talent investigador que actualment està desenvolupant projectes a l'exterior per tal d'afavorir la captació i la formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador a les universitats espanyoles.

Els ajuts rebuts es faran servir per a la contractació per part de les universitats públiques espanyoles, durant un període mínim de 4 anys, de persones amb experiència docent i investigadora a l'estranger. La modalitat de contractació serà a la categoria d'investigador distingit.

Modalitats:

Els ajuts Beatriz Galindo es concediran en dues modalitats: sènior i júnior. La sol·licitud ha d'indicar a quina de les categories s'opta.

  • La modalitat sènior anirà destinada a la contractació de persones amb almenys 7 anys d'experiència docent i investigadora a l'estranger des de l'obtenció del títol de doctor i estar desenvolupant projectes a l'exterior a la data de la publicació de la present convocatòria al “ Butlletí oficial de l'Estat”. La quantia mínima anual destinada als contractes serà de 90.000 euros, dels quals 25.000€ hauran de ser aportats per la universitat (incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social).
  • La modalitat júnior anirà destinada a la contractació de persones amb menys de 7 anys d'experiència docent i investigadora a l'estranger des de l'obtenció del títol de doctor i estar desenvolupant projectes a l'exterior a la data de la publicació de la present convocatòria al Butlletí oficial de l'Estat. La quantia mínima anual destinada als contractes serà de 50.000 euros, dels quals 15.000€ hauran de ser aportats per la universitat (incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social).
Destinataris:

Les destinatàries de la convocatòria seran les universitats públiques espanyoles.

Convocatòria: Extracte convocatòria  Convocatòria
Termini de presentació propostes sol·licituds UdL:

Les propostes de sol·licituds de places i les sol·licituds dels/de les candidats/tes BG 2023 s'han de presentar en anglès i en castellà.

S'han de fer arribar al Vicerectorat de Recerca i Transferència des de les direccions dels Departaments com a molt tard el 18 de juliol a les 14.00 hores (hora local d'España)

Priorització: Priorització
Termini de presentació Sol·licituds Ministeri: Des del 29 de juny al 28 de juliol, ambdós inclosos a les 14.00 hores (hora local d'España)
 Resolució: Resolució
   
  Preguntes freqüents i novetats
  Accés al web del Ministeri
   

 

Programa UdL Impuls 2021-23 (Tancada)

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2021_23
Convocatòria:  Convocatòria en castellà  Convocatòria en català
Sol·licitud:  Sol·licitud en castellà  Sol·licitud en català
Models:  Modelo de contrato  Model de contracte
Termini de presentació: del 16/12/2022 al 13/02/2023
Resolució: Resolució
Acceptació: Acceptació 

 

 

Programa UdL Impuls 2021-23 (Tancada)

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2021_23
Convocatòria:  Convocatòria en castellà  Convocatòria en català
Sol·licitud:  Sol·licitud en castellà (certificado digital)  Sol·licitud en català (certificat digital)
   Sol·licitud en castellà (usuario y contraseña)  Sol·licitud en català (usuari i contrasenya)
Models:  Modelo de contrato  Model de contracte
Termini de presentació: del 17/12/2021 al 31/01/2022
Resolució: Resolució
Acceptació: Acceptació (certificat electrònic)  
  Acceptació (usuari i contraseña)  

 

Programa UdL Impuls 2020-22

 

 

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2020_22
Convocatòria:  Convocatòria en català  Convocatòria en castellà
Sol·licitud:  Sol·licitud en català (certificat digital)  Sol·licitud en castellà  (certificat digital)
   Sol·licitud en català (usuari i contrasenya)  Sol·licitud en castellà  (usuari i contrasenya)
Models:  Model de contracte  Modelo de contrato
Termini de presentació: del 20/06/2020 al 30/09/2020 
  Acceptació (certificat electrònic)  

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 19/2023 REC    

Contracte: Investigador/a ordinar/ària
Projecte:

“Desarrollo de metodologías para la aplicación de cultivos celulares en el campo biomédico” codi B23005 dins de la línia de recerca “Cultius Cel·lulars

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, i la data prevista d’inici del contracte l'1 de juliol de 2023. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 30/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 16/2023 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Reducción del impacto medioambiental de las prácticas agrícolas: desarrollo de prototipos de líneas de arroz resistentes a la piricularia” referència TED2021-129400B-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, del 1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024
 
Termini presentació: 29/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 15/2023 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Policultivos de biocombustible para mejorar la calidad agroambiental y facilitar la transición digital y de bajas emisiones de carbono en las zonas rurales” referència TED2021-130503B-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, del 1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024
 
Termini presentació: 26/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 14/2023 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Reducción del impacto medioambiental de las prácticas agrícolas: desarrollo de prototipos de líneas de arroz resistentes a la piricularia” referència TED2021-129400B-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, del 12 de juny de 2023 al 11 de juny de 2024
 
Termini presentació: 22/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 13/2023 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“Valorización de la lignocelulosa de madera mediante la preparación de probables compuestos comerciales” referència TED2021-129487B-C32, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 17 mesos, del 1 de juliol de 2023 a 30 de novembre de 2024.
 
Termini presentació: 14/06/2023
  Convocatòria    
  Correcció d'errada  
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

Concurs UdL 12/2023 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Obtención de nuevos ingredientes alimentarios a base de fibra dietética de subproductos de frutas mejorada mediante tecnologías físicas avanzadas en el procesado” referència TED2021-131828B-I00 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, del 15 de juny de 2023 a 14 de juny de 2024.
 
Termini presentació: 12/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 11/2023 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Study of the effect of eliminating the content of nitrifying salts on the microbiological quality of dry cured meat products (nitrates)” referència CPP2021-008790 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. 18 mesos. La durada prevista total del contracte serà de 20 mesos, data d’inici 12 de juny de 2023 a 11 de febrer de 2025.
 
Termini presentació: 05/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 10/2023 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Tecnologías físicas avanzadas de procesado de alimentos para la mejora de la fabricación aditiva de productos amiláceos” Ref. PID2021-123516OB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER Una manera de fer Europa.

Contractació: Temps complet. 18 mesos, data prevista d’inici del contracte 12 de juny de 2023. La durada del contracte està vinculada a les tasques a desenvolupar segons el finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 05/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 6/2023 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“El reto Post-Cuántico: Protegiendo la Sociedad con Isogenias y Códigos ” Ref. PID2021-124613OB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER Una manera de fer Europa.

Contractació: Temps complet. 3 mesos i una setmana, data prevista d’inici del contracte 17 d’abril de 2023. La durada del contracte està vinculada a les tasques a desenvolupar segons el finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 22/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 4/2023 REC  

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“Nou PCM per altes temperatures” codi B23002 dins de la línia de recerca “Emmagatzematge d’energia tèrmica: materials”

Contractació: Temps complet. 12 mesos, data prevista d’inici del contracte 1 d’abril de 2023. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 07/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució
  Correcció errades resolució

 

Concurs UdL 3/2023 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Economía circular en la construcción con tierra y catalogación de suelos idóneos” referència TED2021-129705B-C31 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 20 mesos, 1 d’abril de 2023 a 30 de novembre de 2024.
 
Termini presentació: 07/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

  

 

Concurs UdL 2/2023 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Obtención de nuevos ingredientes alimentarios a base de fibra dietética de subproductos de frutas mejorada mediante tecnologías físicas avanzadas en el procesado” referència TED2021-131828B-I00 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 12 mesos, del 16 de març de 2023 a 15 de març de 2024.
 
Termini presentació: 07/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

  

Concurs UdL 1/2023 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“SOLARX Dispatchable concentrated Solar-to-X energy solution for high penetration of renewable energy” (G.A. 101084158)

Contractació: Temps complet. 12 mesos, data prevista d’inici del contracte 13 de març de 2023. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 16/02/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 40/2022 REC     

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Mejora de la potencia de un sistema de producción de frío y calor renovables combinando enfriamiento radiante y captación solar” referència TED2021-131446B-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 21 mesos, del 1 de març de 2023 al 30 de
novembre de 2024
 
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva
  Resolució

 

 

Concurs UdL 39/2022 REC    

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Sistemas de monitoreo de bajo coste en plantaciones frutales para agricultura de precisión basados en sensores fotónicos” referència TED2021-131871B-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: La durada prevista total del contracte serà de 21 mesos, del 1 de març de 2023 al 30 de novembre de 2024.
 
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

 

Concurs UdL 36/2022 REC   

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

B22002: “Desarrollo y puesta a punto de cultivos tisulares para permitir el crecimiento de virus para el desarrollo de vacunas frente a enfermedades importantes en sanidad porcina. Estudio de la variabilidad genética del receptor (CD163) del virus del PRRSV como componente importante de la resiliencia”

Contractació: 12 mesos, data prevista d’inici del contracte 1 de febrer de 2023. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 11/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

 

Concurs UdL 35/2022 REC    

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

B22001 “Suport per la formació i implementació dels laboratoris rurals (BIOLABS) relacionats
amb l’execució de la línia del projecte Erasmus+ Action K2” de l’orgànica 0302LR

Contractació: La durada prevista total del contracte serà de 22 mesos, del 1 de febrer de 2023 al 30 de novembre de 2024
 
Termini presentació: 09/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 34/2022 REC    

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Valorización de la lignocelulosa de madera mediante la preparación de probables compuestos comerciales” referència TED2021-129487B-C32, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: La durada prevista total del contracte serà de 22 mesos, del 1 de febrer de 2023 al 30 de novembre de 2024
 
Termini presentació: 05/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  1a Resolució
  2a Resolució
  3a Resolució

 

 

Concurs UdL 33/2022 REC    

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Desarrollo de materiales para acolchados de aplicación líquidos y sus efectos agronómicos en cultivos hortofrutícolas en el marco de la bioeconomia” Ref. PID2020-113865RR-C44 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos, data prevista d’inici del contracte 1 de febrer de 2023. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.
 
Termini presentació: 05/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

  

Concurs UdL 32/2022 REC   

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte:

“Techo-enonomical evaluation of different thermal plants energy storage concepts for CSP” Projecte PCI2020-120695-2 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà d’un any, de l'1 de febrer de 2023 al 31 de gener de 2024. 
 
Termini presentació: 05/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional    
  Correcció d'errades llista provisional
  Llista definitiva
  Resolució

 

 

 Concurs UdL 31/2022 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Plug and play radiative collector and emitter” referència PDC2022-133215-I00 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: Temps complet. La durada prevista total del contracte serà de 21 mesos i 10 dies, del 16 de gener de 2023 al 25 d’octubre de 2024. 
 
Termini presentació: 22/12/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

  

 

Concurs UdL 25/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

Realitzar tasques de recerca relacionades amb l’emmagatzematge d’energia tèrmica dins del projecte Z00000 de l’orgànica 030211.

Contractació:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà 3 anys des de la data de signatura del contracte. El contracte iniciarà en el moment que es resolgui el concurs, previst durant la segona quinzena de novembre.n.y de 2022 a 21 d’agost de 2023

Termini presentació: 16/11/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 24/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“FirEUrisk – Developing a Holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”, GA núm. 101003890

Contractació: Temps complet - La durada del contracte serà de 13 mesos. Data prevista d’inici l'1 de esembre de 2022. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte.e juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació: 15/11/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 22/2022 REC   

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Contracte entre Almond Foods i la UdL per l’aplicació de tecnologies de detecció 3D lidar i satèl·lit per desenvolupament d’un model integral de seguiment i millora del rendiment productiu i econòmic” amb codi UdL C22037

Contractació: Temps complet - La durada prevista total del contracte serà 12 mesos. Data prevista d’inici el 15 de novembre de 2022. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte
Termini presentació: 21/10/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 20/2022 REC   

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Life Egymer” referència LIFE20 ENV/GR/000801

Contractació: Temps complet - La durada del contracte serà de 21 mesos i 10 dies. Data prevista d’inici l'1 de novembre de 2022. La durada del contracte està vinculada al finançament específic del projecte 2022.e juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació: 21/10/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 19/2022 REC  

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Realitzar tasques de recerca relacionades amb l’emmagatzematge d’energia tèrmica dins del projecte Z00000 de l’orgànica 030211”

Contractació: Temps complet - La durada prevista total del contracte serà 3 anys des de la data de signatura del contracte. El contracte iniciarà en el moment que es resolgui el concurs i en qualsevol cas durant el mes d’octubre de 2022e juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació: 10/10/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 18/2022 REC  

Contracte:

Investigador/a ordinari
Projecte:

“Field trials in support of the development of chemical and biological products. Master services agreement”

Contractació: 12 mesos a temps parcial - Inici 1/10/2022 - final 30/09/202320 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació:  22/08/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
  Modificació Legislativa    

 

Concurs UdL 16/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus"

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 16/07/2022 - final 15/07/202320 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació:  21/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 15/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Eurotrans – How transport infrastructure has shaped European Interation. A long-term approach (19th 21st centuries) referència GA:101047906 finançat UE

Contractació: 15 mesos a temps complet - Inici 20/06/2022 - final 19/09/202320 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

 “FacePig: testeo y validación de software de identificación y estimación de peso de ganado porcino basado en visión por computador y deep learning” Ref.. AEI-010500-2021b-191 vinculat amb els fons del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia i Next GenerationEU

Contractació: a temps complet - Inici 20/06/2022 - final 21/08/2022 20 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2022
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2022 REC

Contracte:

Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“Valorització de residus papereres: reaprofitament de cel·lulosa i producció de HMF” amb el suport d’ACCIÓ referència INNOTECRD19-1-0014 i al “Projecte Estalvi” amb codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302YO per realitzar tasques d’aprofitament de material cel·lulòsic i lignocel·lulòsic a escala de Kg

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 1/07/2022 - final 30/06/2023
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 12/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Mecanismos moleculares y efectos biológicos de la senescencia celular medida por Sprouty” amb referència PID2020-114947GB-I00 i finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 15/06/2022 - final 14/06/2023
Termini presentació:  
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
  Resolució Desistiment convocatòria  
  Informe desistiment  

 

Concurs UdL 11/2022 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

 “Projecte Estalvi” amb codi UdL Z00000 de l’orgànica 030211 i per realitzar tasques de desenvolupament de models de components per a un sistema d'emmagatzematge d'energia en edificis.

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 1/06/2022 - final 31/05/2023
Termini presentació: 05/05/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 9/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Càtedra d’Innovació Social”

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 16/05/2022 - final 15/05/2023
Termini presentació: 26/04/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 8/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Prácticas sostenibles para el control de plagas en frutales: tortricidos, biologia y olfacción” finançat per el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 ref. PID2019-107030RB-C22

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/06/2022 - final 31/05/2023
Termini presentació: 20/04/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional  
  Llista definitiva   
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 7/2022 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“NUEVO FÁRMACO DIRIGIDO A LA ATÁXIA DE FRIEDREICH” (Proyecto PDC2021-120758-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: 12 mesos a temps parcial  - Inici 1/04/2022 - final 31/03/2023
Termini presentació: 16/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 6/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 3 mesos a temps parcial (9,10 hores setmanals) - Inici 10/03/2022 - final 9/06/2022
Termini presentació: 15/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 4/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 07/03/2022 - final 6/09/2022
Termini presentació: 09/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 3/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 07/03/2022 - final 6/09/2022
Termini presentació: 09/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 27/2021 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: "Realitzar tasques de recerca i transferència en maneig integrat de males herbes i en la caracterització de biotips resistents a herbicides a càrrec del Projecte Estalvi del grup de recerca en malherbologia i ecologia vegetal Z00016 de l’orgànica 0302LY"
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 01/02/2022 - final 31/07/2022
Termini presentació: 21/12/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 24/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “NUEVO FÁRMACO DIRIGIDO A LA ATÁXIA DE FRIEDREICH” (Proyecto PDC2021-120758-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR)
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2021 - final 30/11/2022
Termini presentació: 15/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 22/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LegSapiens – Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en leguminosas grano” Ref. O00000226e2000044295
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2021 - final 30/11/2022
Termini presentació: 03/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Resolució ampliació termini  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 17/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Papel de la evolución de los fenotipos integrados en la resiliencia de los pinos mediterráneos en un ambiente cambiante” Ref RTI2018-094691-B-C31/ MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 FEDE “Una manera de hacer Europa”
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2022 - final 31/12/2022
Termini presentació: 25/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 16/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 3 mesos i 12 dies a temps complet - Inici 20/07/2021 - final 31/10/2021
Termini presentació: 29/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 15/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realitzar tasques de genòmica porcina relacionades amb el projecte “Estalvi” codi Z00000 orgànica 030247
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/09/2021 - final 31/12/2022
Termini presentació: 25/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologías de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales” Ref RTI2018-094222-B-I00/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 3 mesos a temps complet - Inici 15/07/2021 - final 14/10/2021
Termini presentació: 15/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 12/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/07/2021 - final 30/10/2021
Termini presentació: 31/05/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 11/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Criptografía y códigos para aplicaciones segures y fiables” Ref MTM2017-83271-R/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 1 mes a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 10/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 7 mesos a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Correcció d'errada de la Convocatòria  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 9/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/05/2021 - final 30/04/2022 
Termini presentació: 09/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 8/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” derivat del projecte Erasmus Plus KA203 Support of the Snoezelen Concept and its Integration into university education
Contractació: 12 mesos a temps parcial - Inici 19/04/2021 - final 18/04/2022 
Termini presentació: 06/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 4/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FEPTS Ensenyament de llengües Acreditats”
Contractació: 5 mesos i mig a temps complet - Inici 16/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 1/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials. Projecte Premi ICREA 2018
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 01/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 35/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: Viabilitat tècnica i comercial de PCM preparats a partir de subproductes de la industria agroalimentària”. Ref. 2019PROD00101 i el projecte “Projecte Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302YO
Contractació: 10 mesos i 19 dies a temps complet - Inici 10/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 34/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el desenvolupament de dispositius de refrigeració avançats en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 0302ZZ
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 33/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Mejora de propiedades de fibra dietética de fuentes no convencionales mediante la aplicación de tecnologías innovadoras para la obtención de nuevos ingredientes alimentarios” Ref. RTI2018-095560-B-I00
Contractació: 10 mesos i 13 dies a temps complet - Inici 16/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021  - allargament fins al 15/01/2021
  Convocatòria   Resolució per allargament de període de sol.licituds
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 32/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input.”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 31/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 30/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb col·laborar en la modelització dels subsistemes, implementar el control intel·ligent basat en algoritmes d’aprenentatge automàtic i desplegar-ho en els escenaris de prova en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/01/2022
Termini presentació: 18/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 28/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Production de bioplastiques dans un concept d'économie circulai-re: application au secteur agricole” BIOPLAST (ref. Efa253/16)
Contractació: 5 mesos a temps complet - Inici 02/01/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 27/2020 REC 

Contracte: Investigador/a oridnari/ària
Projecte: “Determinació de components bioactius derivats de la microbiota mitjançant micromostreig”. Ref. 2019LLAV00055
Contractació: Temps complet - Inici 18/01/2021 - final 22/04/2021
Termini presentació: 04/12/2020
  Convocatòria  Correcció errades  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

Concurs UdL 26/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Secuestrantes avanzados de micotoxinas para acuicultura (micotac)” Ref. RTC2019-007143-2
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 25/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions”. Grant agreement number 862127
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 24/2020 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Mejora de las propiedades tecnológicas y nutricionales de alimentos utilizando geles y emulsiones formados a partir de carbohidratos no purificados obtenidos de fuentes alternativas” Ref. RTI2018-094268-B-C21
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2020 - final 30/10/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 23/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Indra-Fundació ADECCO d’accessibilitat de persones discapacitades a les TIC"
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/11/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 19/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 22/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Criptografia y códigos para aplicaciones seguras y fiables”
Contractació: 2 mesos i mig temps complet - Inici 15/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 01/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució  

 

 Concurs UdL 21/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez”
Contractació: 5 mesos a temps parcial - Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 20/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Fons EAGROF contractació de personal” Codi UdL X20022 de l’orgànica 0302LK
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 10/10/2020 - final 09/03/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 17/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias innovadoras para prevenir la alteración de alicyclobacillus acidoterrestris en zumo y mitigación del riesgo biológico asociado al consumo de zumo no pasteurizado" Ref. PID2019-106645RB-I00
Contractació: 3 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 29/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 16/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” Codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302KH
Contractació: 1 mes a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 30/09/2020
Termini presentació: 10/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 15/2020 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Concentradors fotovoltaics hologràfics integrats en edificis per generació d’electricitat i control lumínic” (HOLOBIPV)
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/08/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2020 REC   

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Projecte Estalvi del Grup de Recerca de Malherbologia” Codi UdL Z00016 de l’orgànica 0302LY
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 01/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologias de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones de frutales” Ref. RTI2018-094222-B-I00
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/06/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

Concurs UdL 12/2020 REC  

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Valorització de residus paperers: reaprofitament de cel·lulosa i producció de HMF” Ref. INNOTECRD19-1-0014 (Codi UdL N20008)
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/08/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 11/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Experimental demostration and comercial viaility of a nergy efficient universal cooling scheme” Ref. 2018 PROD 00071
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/10/2020
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias de mitigación de los problemas Asociados a patógenos de transmisión alimentaria para mejorar la calidad de inocuidad de fresa congeladas y listas para el consumo” Ref. AGL2016-78086-R
Contractació: 1 mes i 24 dies a temps complet -Inici 07/05/2020 - final 29/06/2020
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 4/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Forest management promotion for climate change mitigation though the design of a local market of climate credits” Ref. LIFE16 CCM/ES/000065 (Codi UdL G17005)
Contractació: 9 mesos a temps complet -Inici 11/03/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/02/2020
  Convocatòria    
  Correcció errada Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 1/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Benestar i qualitat de vida en les persones, grups i comunitats" projecte de la Càtedra d’Innovació Social
Contractació: Inici 01/03/2020 - final 31/07/2020 (5 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 28/01/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 37/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Genomic management Tools to Optimise Resilence and Efficiency - GenTORE"
Contractació: Inici 06/01/2020 - final 05/07/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 29/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 35/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Festes del foc dels solsticis en els Pirineus-Prometheus" (Ref. EFA309/19) 
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 30/06/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 21/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 32/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Gestión de malas hierbas en cereales y viña mediante la integración de sistemas de manejo y herramientas de decisión"(Codi UdL P18007)
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 31/07/2020 (7 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Esmena Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 30/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Evaluation of the risk of herbicide resistence evolution in echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop" (Codi UdL C18049)
Contractació: Inici 01/12/2019 - final 30/06/2020 (6 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 29/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Experimental demostration and commercial viaility of an energy eficient universal cooling scheme". Codi (UdL N19013)
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/10/2020 (12 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 28/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la "Cerca de noves indicacions terapèutiques en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives i mitocondrials per al compost PPAR gamma agonista NIM-102".
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/12/2019 (1 mes) a temps complet.
Termini presentació: 09/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 25/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb el Maneig de cultius extensius i interaccions amb el paisatge per al control de plagues
Contractació: Inici 04/11/2019 - final 31/12/2020 (14 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 03/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 21/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Gestió de tasques divulgatives del projecte.
Contractació: Inici 13/09/2019 - final 31/12/2019 (3'5 mesos aprox.) a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 17/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 20/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Ús sostenible de fitosanitaris en fruticultura i viticultura
Contractació: 15 mesos a temps parcial - 12 h/setmana
Termini presentació: 02/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realització d'anàlisi comparada de documentació sobre famílies d'origen estranger i escola
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte "Efecto del tipo productivo sobre la eficiencia digestiva, fermentación intestinal y la relación microbioma-metaboloma en ganado porcino"
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini presentació: 18/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 16/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte REGEVA: Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 29/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 15/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques del projecte "PECT, El bosc, primer recurs de l'economia verda", Codi 001-P-000864
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 25/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Investigació relacionada amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus
Contractació: 3 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Anàlisi per HPLC-MS/MS de les mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 11/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb la posada a punt i validació d'un mètode d'anàlisis multimicotoxínic en el fetge en el fetge de pollastre i porc per HPLC-MS/MS, i anàlisi de mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-2 
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 9/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P. Estalvi (Org. 03021Y)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 7/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 6/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Modifying canopy architectures and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for diferent end-uses (Referència 652615 ERA-NET)
Contractació: 5 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·litud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 1/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (Referència RTC-2017-5867-1)
Contractació: 5 mesos a temps complet
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

   Darrera modificació: