Parc Agrobiotech Lleida

El Parc Agrobiotech Lleida  és una de les principals plataformes científiques i tecnològiques del sector agroalimentari i de les TIC en l’àmbit català i estatal. Concentra una part important de les infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), especialment les relacionades amb el sector agroalimentari. De forma conjunta amb els recursos i serveis de R+D d’altres institucions i entitats, el Parc constitueix un pol d’excel·lència i innovació.

Campus d'Excel·lència Internacional IBERUS

El Campus d'Excel·lència Internacional IBERUS representa la projecció de la nostra universitat en tota la vall de l'Ebre i una aposta per a la seva internacionalització. IBERUS és un consorci conjunt amb les universitats de Saragossa, La Rioja i la Pública de Navarra.

CERCA -Centres de Recerca de Catalunya-

Conjunt de centres de recerca d'excel·lència de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és garantir el desenvolupament del sistema de centres de recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l'impacte de la recerca duta a terme i facilitar la seva interlocució amb els diferents agents públics i privats. El seu caràcter és pluridisciplinar i comprèn 42 centres de recerca distribuïts pel territori català.