Suport a l'R+D+I

Suport a l'R+D+I és un servei de la Universitat de Lleida que té entre els seus principals objectius:

  • Potenciar les activitats de recerca i serveis a les empreses.
  • Respondre a les necessitats dels investigadors.
  • Respondre a les necessitats de les institucions públiques i privades integrades en el sistema de recerca i innovació.