Contractes Predoctorals

CAMPUS IBERUS. MSCA-COFUND. Expressions of Interest

 

 

Call: Call
Application form: Instància genèrica
Expression of Interest EOI form
Annex 1: Annex 1
Annex 2: Annex 2
Letter of Commitment 1 Letter of Commitment 1
Letter of Commitment 2 Letter of Commitment 2
Deadline: 31st October 2023

 

 

Personal predoctoral en formació UdL 2024

Nova incorporació  
Convocatòria Convocatòria català  (informada favorablement en Comissió de Recerca extraordinària de 19 de setembre de 2023 i aprovada en el Consell de Govern de 24/10/2023) 
Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert des de l’endemà de l’aprovació de la resolució de concessió de la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) 2024 i romandrà oberta durant un mes.

Sol·licitud:  
   
   
Resolució de concessió:  
Acceptació de concessió  
   

Personal predoctoral en formació UdL 2023

 

 

 

Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 28/02/2023) 

Termini:  de l'1 de març al 31 de març de 2023, ambdós inclosos
Sol·licitud:  Sol·licitud català 
  
   Sol·licitud castellà   
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc

 Incorporació Predoc 

   Predoc Acceptance  
Renovació    
Termini:  del 4 al 18 de setembre de 2023  
Sol·licitud:  Sol·licitud    Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

Personal predoctoral en formació UdL. Complementària 2022

  

 

 

Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 20/10/2022) 

Termini:  del 24 d'octubre al 22 de novembre de 2022, ambdós inclosos
Sol·licitud:

 Sol·licitud (català) Modalitat A - Ajuts per a personal investigador amb altes qualificacions acadèmiques

 Sol·licitud (català) Modalitat B - Ajuts per a personal investigador vinculat a investigadors/es de programes postdoctorals altament competitius

 Sol·licitud (català) Modalitat C - Ajuts per a personal investigador vinculat a equips de recerca emergents

 

 Sol·licitud (castellà)  Modalidad A - Ayudas para el personal investigador con altas calificaciones acadèmiques  

 Sol·licitud (castellà)  Modalidad B - Ayudas para el personal investigador vinculado a investigadores/as de programas posdoctorales altamente competitivos

 Sol·licitud (castellà) Modalidad C - Ayudas para el personal investigador vinculado a equipos de investigación

 

 Form submission Modality A: Research staff with high academic qualifications  

 Form submission Modality B: Research staff linked to researchers in highly competitive postdoctoral programmes

 Form submission Modality C: Research staff linked to emerging research teams 

Only for foreign students
Nota mitjana: Nota mitjana
Resolució concessió: Resolució  
Acceptació concessió: Acceptació Modalitat A (Català)
  Acceptació Modalitat B (Català) 
  Acceptació  Modalitat C (Català) 
  Acceptació  Modalitat A (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat B (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat C (Castellà) 
  Incorporació Predoc   
Renovació    
Termini:  del 4 al 18 de setembre de 2023  
Sol·licitud:

 Sol·licitud 

 Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

 

Personal predoctoral en formació UdL 2022

 

Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 23/02/2022) 

Termini:  de l'11 de març a l'11 d'abril de 2022, ambdós inclosos
Sol·licitud:  Sol·licitud català 
  
   Sol·licitud castellà   
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc 

 Incorporació Predoc 

   Predoc Acceptance  
  Renovació    
Termini:    
Sol·licitud:  Sol·licitud    Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
  Resolució renovació 

 

Projectes UdL-IRTA 2021

 

Objectiu:  Dos ajuts a Projectes de Recerca Conjunta entre la UdL i l’IRTA pel 2021
Convocatoria:

 Convocatòria (aprovada en el Consell de Govern de 22/06/2021)

Termini:  del 23/06/2021 al 16 de juliol de 2021 a les 15:00 hores
Sol·licitud:  Documentació:
  • Memòria del projecte (en anglès), màxim dues pàgines, segons model adjunt (annex 1).
  • Historial dels dos investigadors responsables dels últims 10 anys, segons el model CVA (en anglès).
 
Resolució concessió: Resolució  Proposta de Resolució
Acceptació concessió: Acceptació

 Resolució definitiva

 

Concurs UdL 23/2021 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Apple Microbiome: effect of environmental conditions and a source of microorganisms to improve fruit quality”

Contractació: 3 anys a temps complet, inici 15/11/2021 - fi 14/11/2024
Termini presentació: 04/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució

FPU - Formació de professorat universitari convocatòria 2022. MCIU

 

 

Accés a la web del ministeri

 

Nova incorporació  
   
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Extracte Bases Reguladores
Sol.licitud: del 17/01/2023  al  15/02/2023 a les 14.00 hores (horari peninsular)
Instruccions: Guia sol·licitant
 
 
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
     
Resolució: Resolució concessió  
Acceptació ajut: Model acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
     
       
Renovació      
       
Termini presentació informes:      
   
Informació i documentació:  
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  
     

 

Estades Breus 2022 (ajudes complementàries)  
     
Convocatòria: Convocatòria Termini del 14 de gener de 2023 fins al 14 de febrer de 2023 a les 14.00h (hora peninsular)
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud: Autorització del centre d'adscripció 
  Carta d'admissió del centre receptor 
  Memòria d'objectius de l'estada 
   
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU
   

 

Actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral 2023. UdL "Proyectos Generación de Conocimiento 2022"

  

               

 

 

 

Projecte

PID2022-138506NB-C21     Nova convocatòria (OBERTA)

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria UdL Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud: Sol·licitud (Castellà)  
  Form submission  
Termini: del 17/11/2023 al 18/12/2023   
Resolució:    
     

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria UdL Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud: Sol·licitud (Castellà)  
  Form submission  
Termini: del 3/10/2023 al 31/10/2023   
Resolució: Llista de candidats admesos i exclosos  
     

 

 

FD - Formación de Doctores convocatòria 2022. MCIU

Accés a la web del ministeri

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria Extracte Bases Reguladores
Termini:  del 12/01/2023 al 23/01/ a les 14 hores (hora peninsular)  
Instruccions: Preguntes administratives  
  Guia del sol·licitant Molt important!!!
  Tramitació de l'ajut  
     
Resolució: Resolució concessió  
Doc. Implantació: Model Programa Formació Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc-ANNEX  
  Model declaració contracte Predoc. anterior  
  Sol·licitud ampliació formal. contracte  
  Model comunicació renúncia Predoc

 

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024)

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI).

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2024

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris priorització  
     
Nova incorporació    
Termini: El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 10 d'octubre de 2023.
Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex inicial FI  
Preguntes freqüents:  FAQS 2024  
Llista d'esmenes Llista d'esmenes  
Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
  Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
Renovació    
Resolució renovació:  Termini

 Del 23 de novembre al 15 de desembre de 2023

     
Sol·licitud de renovació: Sol·licitud  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
A. Informe beneficiari/a: A. Informe beneficiari/a
B. Informe director/a: B. Informe director/a

 

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2023)

Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació.

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2023

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores Modificació Bases Reguladores   
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris priorització  
     
Nova incorporació    
Termini: de l'11 al 28 de novembre de 2022 a les 14.00h (hora local Barcelona)
Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex normalitzat  
Esmenes sol·licituds: Esmenes a la sol·licitud 
Preguntes freqüents:  FAQS 2023  
     
Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
  Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
Renovació    
Resolució renovació:  Termini

Termini UdL presentació sol·licituds: del 15 de novembre al 16 de desembre.

     
Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud   Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a

 

 

 

 

FI 2021 Personal investigador predoctoral en formació per a l'any 2022. AGAUR

Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell.

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2022

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
Nova incorporació    
Termini: Del 2 al 20 d'octubre de 2021
1. Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex normalitzat  
2. Sol·licitud a la UdL Sol·licitud UdL - certificat digital  
  Sol.licitud UdL - usuari i contrasenya  
  Form submission  Only for foreign students
   

- Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'AGAUR

Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
   Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
Renovació    
Resolució renovació:  Termini

Termini UdL presentació sol·licituds: de l'11 d'octubre fins al 12 de novembre

(Termini AGAUR presentació sol·licituds: del 15 de novembre fins al 3 de desembre)

     
Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud (amb certificat electrònic  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a

 

FI-SDUR 2023 Personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya

 

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria   
Criteris de priorització UdL: MEX-Criteris FI-SDUR  
  PVCF-Criteris FI-SDUR  
  DIEI-Criteris FI-SDUR  
  MATES-Criteris FI-SDUR  
  CMB-Criteris FI-SDUR  
Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol·licitud UdL  
   Form submission UdL Only for foreign students
 Termini:

 Ampliació termini sol·licituds: del 3 de juny fins al 26 de juny de 2023 (a les 14:00 hores)

FAQS: Preguntes freqüents dels sol·licitants
Esmenes sol·licitud: Esmenes a la sol·licitud
Priorització: Priorització   
Resolució:

Resolució concessió

 
Inadmissió/Desistiment FI-SDUR 2023:

Resolució Inadmissió/Desistiment

Nova Resolució Inadmissió
Acceptació concessió: Acceptació termini intern UdL
    Instruccions per a l'acceptació

 

FI-SDUR 2022 Personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya

 

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores Modificació Bases Reguladores
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: CMB-Criteris FI-SDUR  
  MATEMÀTIQUES-Criteris FI-SDUR  
  MEX-Criteris FI-SDUR  
  PVCF-Criteris FI-SDUR  
  TECAL-Criteris FI-SDUR  
  DIEI-Criteris FI-SDUR  
Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol·licitud UdL  
   Form submission UdL Only for foreign students
 Termini:  

Termini presentació sol·licituds: del 09/03/2022 al 21/03/2022 (fins a les 14:00:00 hores hora local de Barcelona)

FAQS: Preguntes freqüents dels sol·licitants
Priorització: Priorització   
Resolució:

Resolució concessió

 
Inadmissió/Desistiment FI-SDUR 2022:

Resolució Inadmissió/Desistiment

Nova Resolució Inadmissió
Acceptació concessió: Acceptació termini intern UdL
    Instruccions per a l'acceptació

 

 

H2020 / Marie Skłodowska-Curie Actions - ITN en Euraxess

ESR (PhD Student) position: Genetic and stress effects on the genoarchitecture and transcriptomics of the central extended amygdala.

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Termini: fins el 15/05 a les 24.00 h (hora Espanyola)
Link de l'anunci general dels 14 contractes: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396128
Link del contrate de la UdL: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396195

 

Pròrrogues COVID

Disposició addicional sisena BOE - Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19
Resolució Rector UdL    


Sol·licitud:     

 

- Sol·licitud (amb signatura electrònica)     
- Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)

 

Enllaç Beques Santander: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-investigacion-prorroga-covid-19-predoctorales-udl?search=COVID%20&category=RESEARCH&status=ended&track=search

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 37/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial” – GREiA (Ref. 2021 SGR 01615), codi N23009 i el projecte “Estalvi” amb codi Z00000, de la línia de recerca d’energia i intel·ligència artificial
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l'1 d'abril de 2024 fins al 30 de març de 2025.
Termini presentació: 18/12/2023                Publicació e-tauler
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 36/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Dotació addicional RyC Joel Torra) (Ref. RYC2018-023866-I, ajut RYC2018-023866-I) finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per El FSE “invierte en tu futuro” amb codi N23034
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos del 16 de febrerde 2024 fins al 15 de febrer de 2025.
Termini presentació: 18/12/2023
  Convocatòria                          Publicació e-tauler    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 29/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “FunShield4Med - Shielding food safety and security by enabling the foresight of fungal spoilage and mycotoxins threats in the Mediterranean region under climate change conditions”. (Grant Agreement 101079173), codi G22008
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l’1 de desembre de 2023 fins al 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 23/10/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

 Concurs UdL 27/2023 REC  

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Projecte Estalvi” codi UdL Z00000
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l’1 de novembre de 2023 fins a 31 d’octubre de 2024.
Termini presentació: 18/10/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
Resolució: Resolució

 

  

Concurs UdL 23/2023 REC

  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “PlasticUnderground - Integrated Cross-Sectoral Soultions to Micro- and Nanoplastic Pollution in Soil and Groundwater Ecosystems” referència G.A. 101072777 projecte finançat per la Comissió Europea.
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 36 mesos del 15 de setembre de 2023 fins a 14 de setembre de 2026 .
Termini presentació: 28/07/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 21/2023 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Adaptación genética del rendimineeto del trigo al golpe de calor: bases fisiológicas de la variabilidad en la plasticidad del desarrollo floral, cuajado y crecimineto de los granos.”
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 15 mesos del 1 de setembre de 2023 fins a 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 30/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 20/2023 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupar tasques de recerca relacionades amb l’anàlisi de dades genòmiques de porc del projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 030247
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de 14 de juliol de 2023 fins a 13 de juliol de 2024.
Termini presentació: 02/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 18/2023 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Uso de técnicas genómicas para la mejora de la eficiencia y la calidad de la carne de cerdos cruzados” codi UdL C210033
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de 1 de juliol de 2023 fins a 30 de juny de 2024.
Termini presentació: 30/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 17/2023 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Utilization of local genetic diversity for studing barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” projecte PCI2019-103536 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea (de maig a agost de 2023), i amb el projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302X8 (de setembre de 2023 a maig de 2024)
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos del 1 de juliol de 2023 fins a 30 de juny de 2024.
Termini presentació: 01/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

  

Concurs UdL 9/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Utilization of local genetic diversity for studing barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” projecte PCI2019-103536 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea (de maig a agost de 2023), i amb el projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302X8 (de setembre de 2023 a maig de 2024)

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 20/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 8/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Experimentació i simulació en emmagatzematge d’energia tèrmica” codi UdL B23004 de la línia de recerca “Emmagatzematge d’energia tèrmica: simulació, experimentació, avaluació tècnica, econòmica, medi ambiental  i social”

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 14/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

Concurs UdL 7/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Diseño biomimético impulsado por inteligencia artificial de un depósito de almacenamiento de energía térmica para un intercambio de calor óptimo” Projecte TED2021-129462B-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 06/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 Concurs UdL 5/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Desarrollo de cubiertas verdes e inteligentes de acuerdo a criterios de xerofilia” Projecte TED2021-129882B-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 13 d’abril de 2023 fins a 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 17/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 38/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Alternativas de alto valor añadido para el empleo del PLA posconsumo en aplicaciones biotecnológicas” codi UdL C22053

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de dotze mesos, a partir de 1 de març de 2023 fins a 28 de febrer de 2024
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

 Concurs UdL 37/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Adaptación genética del rendimiento del trigo al golpe de calor: bases fisiológicas de la variabilidad en la plasticidad del desarrollo floral, cuajado y crecimiento de los granos” Projecte TED2021-13046B-C21 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de divuit mesos, a partir de 1 de març de 2023 fins a 31 d’agost de 2024
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 29/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Transición ecológica de la producción vegetal: evaluación multidisciplinar de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y reducir los impactos ambientales” Projecte TED2021-131895A-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTRPRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de dotze mesos, a partir de 16 de gener de 2023 fins a 15 de gener de 2024
Termini presentació: 15/12/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 28/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Economía circular en la construcción con tierra y catalogación de suelos idóneos” Projecte TED2021-129705B-C31 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de vint-i-dos mesos i mig, a partir de 16 de gener de 2023 fins a 30 de novembre de 2024
Termini presentació: 15/12/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 27/2022 REC  

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Economía circular en la construcción con tierra y catalogación de suelos idóneos” Projecte TED2021-129705B-C31 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de vint-i-dos mesos i mig, a partir de 16 de gener de 2023 fins a 30 de novembre de 2024
Termini presentació: 15/12/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 

Concurs UdL 26/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” Projecte PCI2020-120695-2 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos, a partir de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023
Termini presentació: 02/12/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 23/2022 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Refrigeración bifásica con elementos autoadaptativos en sistemas de microelectrónica” Ref. PID2021-123634OB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa.

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de vint-i-quatre mesos, a partir de 1 de desembre de 2022 fins a 30 de novembre de 2024
Termini presentació: 27/10/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 21/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Tasques de recerca de modelització matemàtica dels sistemes físics complexos relacionades amb del projecte “Premi ICREA Acadèmia”

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de dotze mesos, a partir de 15 de novembre de 2022 fins a 14 de novembre de 2023
Termini presentació: 21/10/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 17/2022 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Atenció a la infància, adolescència i llurs famílies en situació de risc social i de pilotatge SIS” en el marc de la Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez amb número expedient NOM-22956-2022

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/10/2022 - fi 30/09/2023
Termini presentació: 11/08/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 10/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Investigación, desarrollo e innovación en la normalización de metodologías analíticas, en los estudios de intercomparación, y en sistemas integrales de producción de cuero libre de cromo hexavalente” amb codi de projecte C22012

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/06/2022 - fi 31/05/2023
Termini presentació: 04/05/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/03/2022 - fi 28/02/2023
Termini presentació: 09/02/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 14/02/2022 - fi 13/02/2023
Termini presentació: 27/01/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 1/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 14/02/2022 - fi 13/02/2023
Termini presentació: 24/01/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 28/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“BIOSHELF-LIFE Tècnica de protecció biomolecular en conservació de fruita” i “Projecte Estalvi Centre DBA”

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/02/2022 - fi 31/01/2023
Termini presentació: 24/12/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 26/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 16/01/2022 - fi 15/12/2023
Termini presentació: 26/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 25/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Tasques de recerca relacionades amb l’estudi de la resistència a herbicides en males herbes, del projecte de recerca Z00000 P.Estalvi de l’orgànica 0302L3

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 20/01/2022 - fi 19/01/2023
Termini presentació: 26/11/2021
  Convocatòria  
  Sol·licitud (signatura electrònica)  
  Sol·licitud (usuari i contrasenya) 
  Llista definitiva  
  Resolució  

 

Concurs UdL 21/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Tasques de recerca relacionades amb l’estudi de marcadors genètics associats a la qualitat de la carn i l’autenticació de productes derivats del porc. Projecte de recerca Z00000 P.Estalvi orgànica 0302IA

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/01/2022 - fi 31/12/2022
Termini presentació: 12/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 20/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap” Ref. ERA-NET ID 113

Contractació: 14 mesos a temps complet, inici 01/11/2021 - fi 31/12/2022
Termini presentació: 11/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Llista definitiva - correcció errada    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Science-based education and communication to fight COVID-19 and future pandemics (ilerCOVID)” Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 13 mesos a temps complet, inici 01/11/2021 - fi 30/11/2022
Termini presentació: 27/09/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Science-based education and communication to fight COVID-19 and future pandemics (ilerCOVID)” Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 14 mesos a temps complet, inici 01/10/2021 - fi 30/11/2022
Termini presentació: 06/09/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

 “Utilization of local genetic diversity for studying barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” Ref. PCI2019-103536/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 5 mesos i 23 dies a temps complet, inici 09/07/2021 - fi 31/12/2021
Termini presentació: 11/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 7/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” Ref. PCI2020-120695-2/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/05/2021 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 01/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 6/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Seguimiento de riego y drenaje por teledetección para la gestión de ecosistemas y recursos hídricos” Ref. PCI2020-112030 /AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 19/04/2021 - fi 18/04/2022
Termini presentació: 25/03/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

"A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions” Grant Agreement number 862127 - PhotoBoost

Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 01/04/2021 - fi 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 3/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Transformació de residus lignocel·lulòsics en productes d’alt valor” Ref. 56 30083 2019 5C codi UdL N20019
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/03/2021 - fi 14/03/2022
Termini presentació: 19/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Boost ecosystem services through high biodiversity – based Mediterranean farming sustems” Ref. PCI2020-112297/AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/03/2021 - fi 28/02/2022
Termini presentació: 05/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 29/2020 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques de recerca relacionades amb anàlisi del cicle de vida de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica innovadors del “Projecte Estalvi”, Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/01/2021 - fi 14/01/2022
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “El empleo juvenil en España ante la crisis de la COVID-19: Impacto de la desigualdad laboral por genero desde un enfoque interseccional”, Ref. EMJUCOVID
Contractació: nou mesos i vint dies a temps complet, inici 10/09/2020 - fi 30/06/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 10/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "“BNF Cereals-Phase II”, codi UdL C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/06/2020 - fi 31/05/2021
Termini presentació: 26/03/2020
Nou termini presentació: 12/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 8/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "Mejora de la calidad nutricional y tecnológica de la carne de cerdo mediante la aplicación de técnicas genómicas y nutrigenómcas"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/05/2020 - fi 30/04/2021
Termini presentació: 18/03/2020
Nou termini presentació: 03/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 7/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestió de SUICS i SCT del Taller Electrònic”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 2/03/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 6/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestio de SUICS i SCT del Centre d’Art d’Època Moderna CAEM”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 3/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “Innovadora estratègia d’integració global del sector de la pell en el marc de l’economia circular”, Ref. COMRDI18-1-0003-00
Contractació: 26 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 18/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Utilization of local genetic diversity for studing barley adaptation to harsh environments and pre-breedig"
Contractació: 9 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/12/2020
Termini presentació: 10/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 36/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories (Grant Agreement: 774078 - PHARMA-FACTORY)"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 04/12/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 34/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Càtedra d'Innovació Social". Codi UdL 0701.
Contractació: 6 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 30/06/2020
Termini presentació: 27/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 33/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre l'Estudi dels serveis ecosistèmics proporcionats pel gremi de carronyaires. Codi UdL Z00000
Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 31/05/2020
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 31/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre exploració de noves fonts de monoterpens a partir de subproductes agroalimentaris. Codi UdL C15048
Contractació: 4 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 15/03/2020
Termini presentació: 18/10/2019
  Convocatòria    
  Esmena Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolulció    

 

Concurs UdL 27/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupament de nous formigons per a emmagatzematge d'energia tèrmica a alta temperatura. Projecte Estalvi. Codi UdL Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/11/2019 - fi 31/10/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 26/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Anàlisi de l'efecte de les diferents intensitats d'aclarida sobre la biomassa fúngica. Codi UdL N18019
Contractació: 4,5 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 31/03/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 24/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:  "Optimització de consum energètic de sistemes pneumàtics de recollida de residus urbans" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 23/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Optimització de sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica per edificació" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 22/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap" (Ref. ERA-NET ID 113) Codi del projecte N19004
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 29/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 17/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "DendtriTherap: transciptomic analysis of novel dendrític cells to desing a therapy for autoimmune diabetes" (Núm. expedient 2018 LLAV 00070 / Codi operació SIFECAT: IU68-009868). Codi del projecte N19002
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 12/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapes en vigor". Referència GOPHYTOVID. Codi del projecte N19002
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 05/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 10/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration fo Plant Molecular Factories" (Grant Agreement: 774078 PHARMA-FACTORY)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 8/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Tasques de recerca per a la posada en marxa i validació d'un nou métode analític per determinar COV i SCOV, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Revalorització d’un residu de l’olivera per a l’aplicació en el sector de l’adoberia, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 4/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Optimització de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica per edificació.  Projecte estalvi  (Z00000)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 3/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: BNF Cereals – Phase II. Codi del projecte C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories”, (Grant Agreement: 774078 – PHARMA-FACTORY). Codi G17006
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

   Darrera modificació: