Contractes Predoctorals

CAMPUS IBERUS. MSCA-COFUND. Expressions of Interest

Call: Call
Application form: Instància genèrica
Expression of Interest EOI form
Annex 1: Annex 1
Annex 2: Annex 2
Letter of Commitment 1 Letter of Commitment 1
Letter of Commitment 2 Letter of Commitment 2
Deadline: 31st October 2023

 

Personal predoctoral en formació UdL 2024

Nova incorporació  
Convocatòria

Convocatòria català  (informada favorablement en Comissió de Recerca extraordinària de 19 de setembre de 2023 i aprovada en el Consell de Govern de 24/10/2023) 

Esmena a la convocatòria (informada favorablement en Comissió de Recerca de 22/02/2024 i aprovada en el Consell de Govern de 28/02/2024) 

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert des de l’endemà de l’aprovació de la resolució de concessió de la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) 2024 i romandrà oberta durant un mes.

del 13  de març al 12  d'abril de 2024, ambdós inclosos

 

Sol·licitud:

 Sol·licitud català
 Sol·licitud castellà
Form submission
Resolució de concessió:  
Acceptació de concessió  

 

Personal predoctoral en formació UdL-Banco Santander. Complementària 2023

 

Nova incorporació   
Convocatòria:

Convocatòria (aprovada en el Consell de Govern de 12/12/2023) 

Enllaç plataforma Banco Santander:

https://app.santanderopenacademy.com/es/program/convocatoria-complementaria-2023-udl-banco-santander-personal-predoctoral-en-formacion

Termini:  del 13 de desembre  al 17 de gener de 2024, ambdós inclosos
Sol·licitud:

Sol·licitud (català) Modalitat A - Ajuts per a personal investigador amb altes qualificacions acadèmiques

Sol·licitud (català) Modalitat B - Ajuts per a personal investigador vinculat a investigadors/es de programes postdoctorals altament competitius

Sol·licitud (català) Modalitat C - Ajuts per a personal investigador vinculat a equips de recerca emergents

 

Sol·licitud (castellà)  Modalidad A - Ayudas para el personal investigador con altas calificaciones acadèmiques  

Sol·licitud (castellà)  Modalidad B - Ayudas para el personal investigador vinculado a investigadores/as de programas posdoctorales altamente competitivos

Sol·licitud (castellà) Modalidad C - Ayudas para el personal investigador vinculado a equipos de investigación

 

Form submission Modality A: Research staff with high academic qualifications  

Form submission Modality B: Research staff linked to researchers in highly competitive postdoctoral programmes

Form submission Modality C: Research staff linked to emerging research teams 

Only for foreign students
Resolució concessió: Resolució  
Resolució  Esmena Resolució  
Acceptació concessió: Acceptació Modalitat A (Català)
  Acceptació Modalitat B (Català) 
  Acceptació  Modalitat C (Català) 
  Acceptació  Modalitat A (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat B (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat C (Castellà) 
Renovació    
Termini:    
Sol·licitud:

 Sol·licitud 

 Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

 

Personal predoctoral en formació UdL 2023

 

Nova incorporació   
Convocatòria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 28/02/2023) 

Termini:  de l'1 de març al 31 de març de 2023, ambdós inclosos
Sol·licitud:  Sol·licitud català 
  
   Sol·licitud castellà   
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc

 Incorporació Predoc 

   Predoc Acceptance  
Renovació    
Termini:    
Sol·licitud:  Sol·licitud    Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

Personal predoctoral en formació UdL. Complementària 2022

 

 

Nova incorporació   
Convocatòria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 20/10/2022) 

Termini:  del 24 d'octubre al 22 de novembre de 2022, ambdós inclosos
Sol·licitud:

 Sol·licitud (català) Modalitat A - Ajuts per a personal investigador amb altes qualificacions acadèmiques

 Sol·licitud (català) Modalitat B - Ajuts per a personal investigador vinculat a investigadors/es de programes postdoctorals altament competitius

 Sol·licitud (català) Modalitat C - Ajuts per a personal investigador vinculat a equips de recerca emergents

 

 Sol·licitud (castellà)  Modalidad A - Ayudas para el personal investigador con altas calificaciones acadèmiques  

 Sol·licitud (castellà)  Modalidad B - Ayudas para el personal investigador vinculado a investigadores/as de programas posdoctorales altamente competitivos

 Sol·licitud (castellà) Modalidad C - Ayudas para el personal investigador vinculado a equipos de investigación

 

 Form submission Modality A: Research staff with high academic qualifications  

 Form submission Modality B: Research staff linked to researchers in highly competitive postdoctoral programmes

 Form submission Modality C: Research staff linked to emerging research teams 

Only for foreign students
Nota mitjana: Nota mitjana
Resolució concessió: Resolució  
Acceptació concessió: Acceptació Modalitat A (Català)
  Acceptació Modalitat B (Català) 
  Acceptació  Modalitat C (Català) 
  Acceptació  Modalitat A (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat B (Castellà) 
  Acceptació  Modalitat C (Castellà) 
Renovació    
Termini:   
Sol·licitud:

 Sol·licitud 

 Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Informe director/a 
  Resolució renovació                      2a Resolució renovació                     

 

Personal predoctoral en formació UdL 2022

Nova incorporació   
Convocatòria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 23/02/2022) 

Termini:  de l'11 de març a l'11 d'abril de 2022, ambdós inclosos
Sol·licitud:  Sol·licitud català 
  
   Sol·licitud castellà   
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc 

 Incorporació Predoc 

   Predoc Acceptance  
  Renovació    
Termini:    
Sol·licitud:  Sol·licitud  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
 
   Informe director/a 
  Resolució renovació 

 

FPU - Formació de professorat universitari convocatòria 2023. MCIU

 

Accés a la web del ministeri

 

Nova incorporació  
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria Extracte Bases Reguladores
Sol.licitud: del 17/01/2024  al  15/02/2024 a les 14.00 hores (horari peninsular)
Instruccions: Guia sol·licitant
 
 
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
Resolució: Resolució concessió  
Acceptació ajut: Model acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
Renovació      
Termini presentació informes:      
Informació i documentació:  
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  

 

Estades Breus
(ajudes complementàries)  
Convocatòria: Convocatòria  
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud:  
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU

FPU - Formació de professorat universitari convocatòria 2022. MCIU

 

Accés a la web del ministeri

 

Nova incorporació  
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria Extracte Bases Reguladores
Sol.licitud: del 17/01/2023  al  15/02/2023 a les 14.00 hores (horari peninsular)
Instruccions: Guia sol·licitant
 
 
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
Resolució: Resolució concessió  
Acceptació ajut: Model acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
Renovació      
Termini presentació informes:      
Informació i documentació:  
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  

 

Estades Breus 2022 (ajudes complementàries)  
Convocatòria: Convocatòria Termini del 14 de gener de 2023 fins al 14 de febrer de 2023 a les 14.00h (hora peninsular)
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud: Autorització del centre d'adscripció 
  Carta d'admissió del centre receptor 
  Memòria d'objectius de l'estada 
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU

Actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral 2023. UdL "Proyectos Generación de Conocimiento 2022"

               

 

Projecte

PID2022-138506NB-C21     Nova convocatòria

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria:   Convocatòria UdL  Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud:  Sol·licitud (castellà)  
   Form submission  
Termini:  del 10 /05/2024  al 06/06/2024 
 
Resolució:    
     

 

Projecte

PID2022-138506NB-C21     

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria:   Convocatòria UdL  Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud:  Sol·licitud (castellà)  
   Form submission  
Termini:  del 25 /03 /2024  al 23/04/2024 
 
Resolució:  Resolució  
     

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria UdL Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud: Sol·licitud (Castellà)  
  Form submission  
Termini: del 17/11/2023 al 18/12/2023   
Resolució: Llista definitiva d'admesos i exclosos  
  Resolució  
  Llista prioritzada  
     

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria UdL Orden Ministeri 30/12/2022 Publicació e-tauler UdL
Sol·licitud: Sol·licitud (Castellà)  
  Form submission  
Termini: del 3/10/2023 al 31/10/2023   
Resolució: Llista de candidats admesos i exclosos  
  Llista definitiva de candidats admesos i exclosos  
  Primera resolució  
  Segona resolució  
  Llista prioritzada  

 

FD - Formación de Doctores convocatòria 2022. MCIU

Accés a la web del ministeri

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria Extracte Bases Reguladores
Termini:  del 12/01/2023 al 23/01/ a les 14 hores (hora peninsular)  
Instruccions: Preguntes administratives  
  Guia del sol·licitant Molt important!!!
  Tramitació de l'ajut  
Resolució: Resolució concessió  
Doc. Implantació: Model Programa Formació Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc-ANNEX  
  Model declaració contracte Predoc. anterior  
  Sol·licitud ampliació formal. contracte  
  Model comunicació renúncia Predoc

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024)

             

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2024

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatòria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris priorització  
Nova incorporació    
Termini: El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 10 d'octubre de 2023.
Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex inicial FI  
Preguntes freqüents:  FAQS 2024  
Llista d'esmenes Llista d'esmenes  
Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
  Resolució desestiment/substitució
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
Renovació    
Resolució renovació:  Termini

 Del 23 de novembre al 15 de desembre de 2023

     
Sol·licitud de renovació: Sol·licitud  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
A. Informe beneficiari/a: A. Informe beneficiari/a
B. Informe director/a: B. Informe director/a

 

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2023)

Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació.

                  

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2023

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores Modificació Bases Reguladores   
Convocatòria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris priorització  
Nova incorporació    
Termini: de l'11 al 28 de novembre de 2022 a les 14.00h (hora local Barcelona)
Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex normalitzat  
Esmenes sol·licituds: Esmenes a la sol·licitud 
Preguntes freqüents:  FAQS 2023  
Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
  Resolució desestiment/substitució
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
Renovació    
Resolució renovació:  Termini

Termini UdL presentació sol·licituds: del 15 de novembre al 16 de desembre.

Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud   Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a

FI 2021 Personal investigador predoctoral en formació per a l'any 2022. AGAUR

Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell.

     

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2022

Beneficiaris:

Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat

Bases reguladores:

Bases Reguladores

 

Convocatòria:

Convocatòria

 

 

Criteris de priorització UdL:

Criteris Priorització

 

Nova incorporació

 

 

Termini:

Del 2 al 20 d'octubre de 2021

1. Sol·licitud a l’AGAUR

Sol·licitud

Annex normalitzat

 

2. Sol·licitud a la UdL

Sol·licitud UdL - certificat digital

 

 

Sol.licitud UdL - usuari i contrasenya

 

 

Form submission

 Only for foreign students

 

 

- Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'AGAUR

Priorització:

Priorització

 

Resolució:

Resolució concessió/en reserva/denegades

 

 Resolució desestiment/substitució

Acceptació concessió:

 Acceptació

 

 

 

 Instruccions per a l'acceptació

Renovació

 

 

Resolució renovació:

 Termini

Termini UdL presentació sol·licituds: de l'11 d'octubre fins al 12 de novembre

(Termini AGAUR presentació sol·licituds: del 15 de novembre fins al 3 de desembre)

Sol·licitud de renovació:

 Sol·licitud (amb certificat electrònic

 Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"

 

 Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)

A. Informe beneficiari/a:

 A. Informe beneficiari/a 

B. Informe director/a:

 B. Informe director/a

FI-SDUR 2023 Personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya

          

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatòria: Convocatòria   
Criteris de priorització UdL: MEX-Criteris FI-SDUR  
  PVCF-Criteris FI-SDUR  
  DIEI-Criteris FI-SDUR  
  MATES-Criteris FI-SDUR  
  CMB-Criteris FI-SDUR  
Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol·licitud UdL  
   Form submission UdL Only for foreign students
 Termini:

 Ampliació termini sol·licituds: del 3 de juny fins al 26 de juny de 2023 (a les 14:00 hores)

FAQS: Preguntes freqüents dels sol·licitants
Esmenes sol·licitud: Esmenes a la sol·licitud
Priorització: Priorització   
Resolució:  Resolució  de   concessió                Resolució de substitució
Acceptació concessió: Acceptació termini intern UdL
    Instruccions per a l'acceptació

FI-SDUR 2022 Personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya

     

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores Modificació Bases Reguladores
Convocatòria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: CMB-Criteris FI-SDUR  
  MATEMÀTIQUES-Criteris FI-SDUR  
  MEX-Criteris FI-SDUR  
  PVCF-Criteris FI-SDUR  
  TECAL-Criteris FI-SDUR  
  DIEI-Criteris FI-SDUR  
Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol·licitud UdL  
   Form submission UdL Only for foreign students
 Termini:  

Termini presentació sol·licituds: del 09/03/2022 al 21/03/2022 (fins a les 14:00:00 hores hora local de Barcelona)

FAQS: Preguntes freqüents dels sol·licitants
Priorització: Priorització   
Resolució: Resolució de concessió Resolució de substitució
Inadmissió/Desistiment FI-SDUR 2022:

Resolució Inadmissió/Desistiment

Nova Resolució Inadmissió
Acceptació concessió: Acceptació termini intern UdL
    Instruccions per a l'acceptació

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 12/2024 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Projecte de recerca  C23004 - StoRIES
Contractació:

Temps complet, 37,5 hores/setmana, 09 h - 14 h i 16 h – 18:30 h

12 mesos. Inici 01/08/2024 - final 31/07/2025 (mínim 1 any, màxim 4 anys)

Termini presentació: 06/06/2024             Publicació e-tauler
  Convocatòria
  Sol·licitud
  Form submission (foreign students)
  Llista definitiva
  Resolució

 

Concurs UdL 11/2024 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:  Projecte de recerca de P23015 - NANOVEGGIE (Ref. PID2022-137838OB-I00)
Contractació:

 Temps complet. Dilluns a divendres 9 a 14h i 15 a 17:30h.

  12 mesos. (Inici 01/09/2024- final 31/08/2025  )

Termini presentació: 31/05/2024             Publicació e-tauler
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 10/2024 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: De  Tecnologies Innovadores per a l'Obtenció d'Ingredients i Productes Alimentaris – TI2PA-
2021SGR01242 (N23011)
Contractació:

Temps complet - Dilluns a divendres 9 a 14h y 15 a 17:30h

12 mesos. Inici 01/07/2024 - final 30/06/2025

Termini presentació: 31/05/2024             Publicació e-tauler
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 7/2024 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Projecte G24005 - PETRA EFA46/1
Contractació:

Temps complet i 37.5/setmana. Horari de treball orientatiu: 9h - 17h.

18 mesos. Inici 01/07/2024- final 31/12/2025

Termini presentació: 17/05/2024             Publicació e-tauler
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 37/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial” – GREiA (Ref. 2021 SGR 01615), codi N23009 i el projecte “Estalvi” amb codi Z00000, de la línia de recerca d’energia i intel·ligència artificial
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l'1 d'abril de 2024 fins al 30 de març de 2025.
Termini presentació: 18/12/2023                Publicació e-tauler
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 36/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Dotació addicional RyC Joel Torra) (Ref. RYC2018-023866-I, ajut RYC2018-023866-I) finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per El FSE “invierte en tu futuro” amb codi N23034
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos del 16 de febrerde 2024 fins al 15 de febrer de 2025.
Termini presentació: 18/12/2023
  Convocatòria                          Publicació e-tauler    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 29/2023 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “FunShield4Med - Shielding food safety and security by enabling the foresight of fungal spoilage and mycotoxins threats in the Mediterranean region under climate change conditions”. (Grant Agreement 101079173), codi G22008
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l’1 de desembre de 2023 fins al 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 23/10/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 Concurs UdL 27/2023 REC  

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Projecte Estalvi” codi UdL Z00000
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de l’1 de novembre de 2023 fins a 31 d’octubre de 2024.
Termini presentació: 18/10/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
Resolució: Resolució

 

Concurs UdL 23/2023 REC

  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “PlasticUnderground - Integrated Cross-Sectoral Soultions to Micro- and Nanoplastic Pollution in Soil and Groundwater Ecosystems” referència G.A. 101072777 projecte finançat per la Comissió Europea.
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 36 mesos del 15 de setembre de 2023 fins a 14 de setembre de 2026 .
Termini presentació: 28/07/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 21/2023 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Adaptación genética del rendimineeto del trigo al golpe de calor: bases fisiológicas de la variabilidad en la plasticidad del desarrollo floral, cuajado y crecimineto de los granos.”
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 15 mesos del 1 de setembre de 2023 fins a 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 30/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 20/2023 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupar tasques de recerca relacionades amb l’anàlisi de dades genòmiques de porc del projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 030247
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de 14 de juliol de 2023 fins a 13 de juliol de 2024.
Termini presentació: 02/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 18/2023 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Uso de técnicas genómicas para la mejora de la eficiencia y la calidad de la carne de cerdos cruzados” codi UdL C210033
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos de 1 de juliol de 2023 fins a 30 de juny de 2024.
Termini presentació: 30/05/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 17/2023 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Utilization of local genetic diversity for studing barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” projecte PCI2019-103536 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea (de maig a agost de 2023), i amb el projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302X8 (de setembre de 2023 a maig de 2024)
Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de 12 mesos del 1 de juliol de 2023 fins a 30 de juny de 2024.
Termini presentació: 01/06/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 9/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Utilization of local genetic diversity for studing barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” projecte PCI2019-103536 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea (de maig a agost de 2023), i amb el projecte “Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302X8 (de setembre de 2023 a maig de 2024)

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 20/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 8/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Experimentació i simulació en emmagatzematge d’energia tèrmica” codi UdL B23004 de la línia de recerca “Emmagatzematge d’energia tèrmica: simulació, experimentació, avaluació tècnica, econòmica, medi ambiental  i social”

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 14/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

Concurs UdL 7/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Diseño biomimético impulsado por inteligencia artificial de un depósito de almacenamiento de energía térmica para un intercambio de calor óptimo” Projecte TED2021-129462B-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 15 de maig de 2023 fins a 14 de maig de 2024.
Termini presentació: 06/04/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 Concurs UdL 5/2023 REC  

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Desarrollo de cubiertas verdes e inteligentes de acuerdo a criterios de xerofilia” Projecte TED2021-129882B-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és del 13 d’abril de 2023 fins a 30 de novembre de 2024.
Termini presentació: 17/03/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

Concurs UdL 38/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Alternativas de alto valor añadido para el empleo del PLA posconsumo en aplicaciones biotecnológicas” codi UdL C22053

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de dotze mesos, a partir de 1 de març de 2023 fins a 28 de febrer de 2024
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

 Concurs UdL 37/2022 REC   

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Adaptación genética del rendimiento del trigo al golpe de calor: bases fisiológicas de la variabilidad en la plasticidad del desarrollo floral, cuajado y crecimiento de los granos” Projecte TED2021-13046B-C21 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: Temps complet. La durada total prevista del contracte és de divuit mesos, a partir de 1 de març de 2023 fins a 31 d’agost de 2024
Termini presentació: 23/01/2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució

 

   Darrera modificació: