Formació Personal Investigador

En dependència directa del Vicerectorat de Professorat, aquesta estructura gestiona la formació permanent del PDI, en forma de diferents activitats com poden ser cursos, seminaris, tallers o jornades.

Les activitats formatives engloben els tres àmbits principals en què es desenvolupa la tasca del professorat universitari: la docència, la recerca i la gestió.

Oferta de programes, activitats i concursos per als Doctorands de les quatre universitats que conformen Campus Iberus.

Cursos de formació, activitats i exposicions.