Altres convocatòries

Borses de viatges per assistir a congressos. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini: 1r termini: Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos)
  2n termini: Des de l’1 de juny fins al 30 de setembre 2023 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    
  Acceptació  

Ajuts pont per a projectes de recerca. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini: d’un mes a partir de la publicació de la resolució provisional del “Proyectos I+D+i” en el marc del Subprograma de “Generación de conocimiento”
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    
  Acceptació    

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini: de l’1 de març al 1 de setembre de 2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud suport preparació
  Sol·licitud reunions prèvies
  Resolució    
  Acceptació 

 

Ajuts per a estades de la UdL per a investigadors visitants. 2023-2024

 

Beneficiaris:                     Grups de recerca SGR2017 de la UdL o els equips de recerca de la UdL que executen projectes del Pla Nacional i que no formen part de grups SGR2017
Termini: de l'1 de març de 2023 fins a l'1 de juny del 2023 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    
  Acceptació

 

Convocatòries de Campus Iberus. UdL_VTFI

   Darrera modificació: