Altres convocatòries

Borses de viatges per assistir a congressos. 2024. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini:  1r termini: des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2024 (ambdós inclosos)
2n termini: des de l’1 de juny fins a 30 de setembre 2024 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució 1r període    
  Resolució 2n període  
  Acceptació   

 

Borses de viatges per assistir a congressos. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini: 1r termini: Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos)
  2n termini: Des de l’1 de juny fins al 30 de setembre 2023 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució 1r període    
  Resolució 2n període  
  Acceptació 2n període  

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. 2024. UdL_VR

Beneficiaris: Els investigadors i investigadores principals de projectes denegats en les convocatòries de “Proyectos I+D+i” de “Generación de conocimiento” o projectes del “Fondo de Investigación en Salud, FIS (PI)
Termini: d’un mes a partir de la publicació de la resolució provisional del “Proyectos I+D+i” de “Generación de conocimiento” o projectes del “Fondo de Investigación en Salud, FIS (PI)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    
  Acceptació  

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini: d’un mes a partir de la publicació de la resolució provisional del “Proyectos I+D+i” en el marc del Subprograma de “Generación de conocimiento”
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    
  2a Resolució  
  Acceptació  

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. 2024. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini: Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2024 (ambdós inclosos)
Des de l’1 de juny fins a 30 de setembre 2024 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud suport preparació
  Sol·licitud reunions prèvies
  Resolució    
  Acceptació

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. 2023. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini: de l’1 de març al 1 de setembre de 2023
  Convocatòria    
  Sol·licitud suport preparació
  Sol·licitud reunions prèvies
  Resolució    
  Acceptació

 

Ajuts per a estades de la UdL per a investigadors visitants. 2024-2025

Beneficiaris:                     Grups de recerca SGR2021 de la UdL o els/les investigadors/es principals d’equips de recerca de la UdL que executen projectes Generación del Conocimiento i que no formen part de grups SGR2021.
Termini: De l'1 de març de 2024 fins a l'1 de juny del 2024 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    

 

Ajuts per a estades de la UdL per a investigadors visitants. 2023-2024

 

Beneficiaris:                     Grups de recerca SGR2017 de la UdL o els equips de recerca de la UdL que executen projectes del Pla Nacional i que no formen part de grups SGR2017
Termini: de l'1 de març de 2023 fins a l'1 de juny del 2023 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Resolució    

 

Ajuts per a estades en centres estrangers per desenvolupar tasques de recerca.  2024. UdL_VR

Beneficiaris:  PDI junior de la UdL que  faci estades de recerca en centres estrangers
Termini:  Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2024 
Des de l’1 de juny fins a 30 de setembre 2024  
  Convocatòria    
   Sol·licitud
  Resolució 1r període  
  Resolució 2n període  
  Acceptació 1r període  
  Acceptació 2n període  

 

Ajuts per a l'organització de congressos i jornades científiques. Anys 2024-2025. UdL_VR

Beneficiaris: Els/les coordinadors/es dels grups de recerca SGR2021 de la UdL o
els/les investigadors/es principals d’equips de recerca de la UdL que executen projectes
Generación del Conocimiento i que no formen part de grups SGR2021.
Termini:  Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2024 
Des de l’1 de juny fins a 30 de setembre 2024  
  Convocatòria    
   Sol·licitud
  Resolució 1r període  
  Resolució 2n període  
  Acceptació 1r període  
  Acceptació 2n període  

 

   Darrera modificació: