Unitat de Valorització i Transferència (UViT) - Trampolí Tecnològic

trampoli

El Trampolí Tecnològic és la Unitat de Valorització i Transferència de la Universitat de Lleida. Es crea l'any 2006 com a conseqüència de l’elaboració del Pla Estratègic 2006-2012 de la UdL, formant part de l'antiga Xarxa de Trampolins Tecnològics de la Generalitat de Catalunya.

Des dels seus inicis desenvolupa una tasca clau per impulsar la transferència i comercialització de tecnologia, ja sigui via un tercer que opera en el mercat (llicència) o via la creació d’una nova empresa de base tecnològica (EBT o spin-off). Treballa de forma activa en la detecció de tecnologies innovadores amb potencial de comercialització, i facilita suport i assessorament per vehicular amb èxit la seva arribada al mercat en forma de nous productes o serveis.

En els darrers anys ha comptat amb el suport de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per al desenvolupament del projecte "Pla de promoció i impuls a la transferència i la innovació a la UdL (UDL5Y-Tech)" que té com a objectiu central canalitzar el màxim d’innovacions tecnològiques generades a la UdL cap al mercat.

A més a més, la Unitat de Valorització és agent acreditat TECNIO en la categoria de facilitadors de tecnologia. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.