Tècnics de Suport

Programa INVESTIGO AGAUR - Tecnòleg

 

 

 

 

 

Programa Investigo AGAUR - Tecnòleg L2 (U)

 

6/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Millora del Porcí"

Responsable del projecte: Lluís Miquel Pla Aragonès

Objecte del contracte:

Donar suport tècnic especialitzat als projectes de recerca i transferència relacionats amb la digitalització del sector agrari en general i del porcí en particular

Titulació mínima requerida:

Personal amb llicenciatura/grau/enginyeria/màster/

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

Programa INVESTIGO AGAUR - Tècnics

 

 

 

 

 

Programa Investigo AGAUR - Tecnics L3 (U)

 

7/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Unitat de tecnologia de productes vegetals"

Responsable del projecte: Vicent Sanchis Almenar 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en anàlisi fisicoquímica de matèries primeres, aliments, i pinsos, amb capacitat per a donar suport a recerques bàsiques o aplicades

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
  Resolució persones candidates en reserva
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:  

 

 

 

8/2022 INVESTIGO  

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Nutrició i Sistemes Ramaders Sostenibles"

Responsable del projecte: Joaquim Balcells Terés 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat per dur a terme recerca bàsica o aplicada a l' àrea Producció Animal i a l'impacte de la ramaderia sobre el medi ambient

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

9/2022 INVESTIGO 

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis"

Responsable del projecte: Carlos Cantero Martínez 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en la realització d'activitats de camp i laboratori dels objectius dels projectes del Grup de Recerca i els relacionats amb la mitigació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

10/2022 INVESTIGO

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Grup de lògica i optimització"

Responsable del projecte: Carlos Ansotegui Gil

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en tasques del grup de recerca “Lògica i Optimització”

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

11/2022 INVESTIGO

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

GGrup de recerca "Sistemes dinàmics aplicats en energia solar"

Responsable del projecte: Jaume Giné Mesa 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en l’àmbit del software de problemes matemàtics i de sistemes dinàmics, software de suport a la investigació, pàgines web, projectes pilot de transferència i sol·licituds de projectes

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista definitiva: Llista definitiva
Resolució: Resolució
  Resolució per substitució
  Resolució persones candidates en reserva
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

12/2022 INVESTIGO

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Postcollita"

Responsable del projecte: Inmaculada Viñas Almenar 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en l’àmbit de microbiologia d’aliments i anàlisi físic-químic d’aliments

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista provisional:  Llista provisional
Llista definitiva:  Llista definitiva
Resolució:  Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

13/2022 INVESTIGO

Projecte:

Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per l’any 2022

Grup de recerca:

Grup de recerca "Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut"

Responsable del projecte: Maria Àngels Balsells Bailón 

Objecte del contracte:

Suport tècnic especialitzat en l’àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació en l’àrea de coneixement de la pedagogia i digitalització

Titulació mínima requerida:

Personal amb FP2/Batxillerat/Cicle Formatiu Grau Superior

Duració:

Temps complet - La durada prevista total del contracte serà de 24 mesos, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de novembre de 2024

Convocatòria: Convocatòria UdL Publicació e-tauler UdL
 Sol·licitud: Sol·licitud 
Termini de presentació: del 21 de setembre de 2022 al 20 d'octubre de 2022
Lloc de presentació: En el registre electrònic de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Llista provisional:  Llista provisional
Llista definitiva:  Llista definitiva
Resolució:  Resolució
Acceptació:  
Certificat d'incorporació:    

 

 

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2022

 

 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:  Extracte Resolució convocatòria 
  Resolució convocatòria 
Termni de presenació:

Del 26/01/2023 al 09/02/2023 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)

   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2021-2023


 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:  Extracte Resolució aprovació convocatòria  
  Resolució convocatòria  
Termni de presenació:

Del 07/02/2022 al 17/02/2022 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)

   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2020

 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:   Convocatòria Anunci convocatòria
Termni de presenació: de 14/01/2021 a 04/02/2021 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Programa Empleo Joven 2018 - Universitaris

 

Beneficiaris:  -  Titulats universitaris
Convocatòria:  Convocatòria
Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

 

Programa Empleo Joven 2018 - FP

 

 

Beneficiaris:  -  Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior
Convocatòria:  Convocatòria
 Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

 

   Darrera modificació: