Comitès de Recerca i Tractament de Dades Personals

Comitès interns de la UdL:

Comitè d'Ètica de Recerca i Transferència (CERT)

Contacte: vrt.cert@udl.cat

Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

Contacte: Carme Piñol (carme.pinyol@udl.cat)

Comitè de Bioseguretat:

- Plantes. Contacte: Teresa Capell (teresa.capell@udl.cat)
- Animals. Contacte: José Antonio Moreno (joseantonio.moreno@udl.cat)
- Mostres Humanes. Contacte: Eloi Garí (eloi.gari@udl.cat)

 

Comitès externs:

Comitè d'Ètica d'investigació amb medicaments (CEIm)

Hospital Univesitari Arnau de Vilanova de la Gerència Territorial de Lleida-GSS

https://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/territorial/recerca/ceim

Contacte: Núria Badia (ceim.lleida.ics@gencat.cat)

  

Tractament de dades personals:

Formulari de tractament de dades personals en activitats de recerca i transferència