Centre d’art d’època moderna (CAEM)

El CAEM ofereix serveis d’estudi, assessorament, valoració, taxació, conservació, restauració, autenticació i certificació d’obres d’art. Elabora informes i peritatges rigorosos que estableixen amb la màxima precisió possible l’estil, la tècnica, el significat històric, la cronologia, l’estat de conservació, l’autoria i, per descomptat, el valor patrimonial, cultural i econòmic de les obres que són objecte d’aquest estudi. 

Ens preocupem, per exemple, de descobrir amb la màxima precisió i exactitud possibles quan i per qui ha estat realitzada una determinada pintura o obra d’art inèdita.

El CAEM compta amb un grup de professionals molt especialitzats i amb un gabinet analític altament qualificat per emprendre amb rigor i de forma global l’estudi científic d’obres d’art, especialment de pintures inèdites o deficientment atribuïdes.

 • Càmeres fotogràfiques d'alta resolució i amb uns equips òptics especials.
 • Anàlisis físiques-òptiques i fotogràfiques avançades de l'espectre electromagnètic:
  • Radiacions visibles: Fotos amb llum difusa i amb tècniques diverses: llum rasant, llum transmesa, microfotografia, etc.
  • Radiacions invisibles: Fotos amb llum ultraviolada (UVF i UVR) o infraroja (IR, IRR, IRT, IRF i IRFC).
 • Radiografies digitalitzades
 • Anàlisi microscòpica de pigments
 • Anàlisi de suports (llenç, taula, coure, ceràmica, paper, murs…)
 • Anàlisi de marcs i bastidors
 • Anàlisi de l’estat de conservació de les obres estudiades
 • Equips i acreditats professionals restauradors i conservadors per restaurar obres d’art

Per a la correcta interpretació de les dades obtingudes, el CAEM disposa d’un ampli equip d'assessors científics en els diversos terrenys de la Història, la Paleografia, l’Arquitectura, la Pintura, l’Escultura, l’Arqueologia, la Química, l’Òptica, la Dendrocronologia, la Conservació i Restauració de béns mobles, etc. Podeu consultar http://www.caem.udl.cat/assessors/

Així mateix, el CAEM compta amb els laboratoris i els recursos científics de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, amb l'equip tècnic i professional del Taller de Restauració del Museu de Lleida, amb el Laboratori Analític del Departament de Química de la Universitat de Lleida, amb el Laboratori de Fustes (Xiloteca) del Departament d'Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida i amb els equips d'Anàlisi Radiològics de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

El Caem ofereix també una ampla línia de restauració d’obres d’art tant al servei de particulars com d’institucions. http://www.caem.udl.cat/restauracions/

El Caem també posseeix la seva pròpia línia editorial (disseny, maquetació, producció, consell de redacció i un rigorós sistema d’avaluació per peer rewiew), per tal de promoure i elaborar publicacions científiques (llibres, tesis doctorals, actes de congressos i altres reunions científiques, informes, anàlisis científiques, catàlegs d’exposicions); i per assolir també rigoroses publicacions de caire més divulgatiu (guies turístiques de ciutats o territoris importants, catedrals, esglésies i altres edificis singulars), al servei del públic i la ciutadania en general.

Podeu consultar els llibres, informes i catàlegs publicats o escrits per membres investigadors del CAEM en: http://www.caem.udl.cat/publicacions/

Finalment, el CAEM compta també amb un grup de professionals especialitzats en la preparació i organització d'exposicions d'art. Tasques que ho inclouen tot: des de la definició del títol i l’ideari de l'exposició, i la selecció de les seves obres, fins a la redacció, disseny i maquetació del seu discurs expositiu, sales, vitrines, expositors, retolació, cartells, tríptics, assegurança i correcte trasllat d'obres i preparació del catàleg científic raonat. El CAEM també promou i organitza congressos, simposis, seminaris, i altres activitats científiques d'R + D + I.

 

El CAEM compta avui amb un dels Gabinets Analítics més moderns, importants i ben dotats d'Espanya. Això el situa en una posició diferencial respecte a altres centres de recerca artística del país.

Un aspecte clau del CAEM és el seu afany per obtenir imatges fotogràfiques de qualitat suprema, element fonamental per analitzar bé el fet artístic. El CAEM ho aconsegueix en incorporar al seu potent equip fotogràfic una càmera professional de gran format i altíssima resolució. L'ús de dos suports digitals permet el major aprofitament de l'equip mitjançant la utilització específica de filtres infrarojos que possibiliten la captació de traços subjacents.

Així mateix, la realització de fotografies sota radiació ultraviolada emesa per llum de Wood, fa possible observar i deixar constància de retocs i intervencions en les obres que no són visibles a simple vista.

Sempre pendents d’incorporar noves tècniques disposem també d’una càmera full spectrum per realitzar totes les fotografies utilitzant diferents radiacions de l'espectre electromagnètic.

Les tècniques per sota de l'espectre visible (ultraviolat - 365 i 265nm), permeten observar els retocs i intervencions, possibles inscripcions ocultes, així com l'envelliment dels vernissos en les obres que no són visibles a simple vista. La llum ultraviolada a 265nm permet identificar l'ús de determinats materials, com vernissos, laques i altres elements orgànics, a més a més de visualitzar, amb major nitidesa, antigues restauracions, que solen passar desapercebudes amb la llum convencional a 365nm.

Les tècniques per damunt de l'espectre visible (l’infraroig - 1100nm) permet visualitzar la tècnica d'execució, traços subjacents, identificar un bon nombre de pigments, penediments, retocs, addiccions …, ocults sota la capa pictòrica.

Tots aquests equips situen el CAEM en una posició de privilegi respecte a altres centres de recerca artística, especialment pel que fa a la capacitat de visualització de la superfície pictòrica i plàstica en general. Això es complementa amb l'ús d'equips de radiografia, microscòpia electrònica i espectroscòpia Raman que ens permeten aprofundir en el coneixement de l’obra.

A les instal·lacions del CAEM al Parc Científic i Tecnològic de Lleida també disposem d’un laboratori analític dotat amb l’equipament per dur a terme tasques de consolidació i restauració d’obres d’art: neteja d’obres pictòriques, consolidació de suports, reintegracions en pintures, escultures etc.

Contacte CAEM

 Secretaria CAEM

Correu electrónic: caem.arte@udl.cat

Fundador del Servei

 

 

Dr. Ximo Company

Correu electrònic: ximo.company@udl.cat

Directora del Servei

 

 

Dra. María Antonia Argelich

Correu electrònic: mariaantonia.argelich@udl.cat

Sotsdirectora del Servei

 

 

Mariona Navarro Font

Correu electrònic: caem.gestion@udl.cat

Seu Parc Científic i Tecnològic Complex Gardeny - Plataforma de Serveis Tecnològics de la Universitat de Lleida

Adreça

Seu Parc Científic i Tecnològic Complex Gardeny - Plataforma de Serveis Tecnològics de la Universitat de Lleida

Edifici H3 B, 2a planta, laboratoris 8 al 11

25003 Lleida (Catalunya), Espanya

Tel. (+34) 973 70 21 96

Seu Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida - Edifici del Rectorat

Adreça

Plaça Víctor Siurana, 1

Departament d'Història de l'Art i Història Social. Facultat de Lletres

Tercera planta, despatx 3.28

Tel. (+34) 973 70 21 96