Laboratori de cultius cel·lulars

Aquest servei posa a disposició de la comunitat universitària i també d’altres institucions públiques i privades, la possibilitat de cultivar cèl·lules animals en règim d’autoservei o bé amb el suport del personal tècnic, i realitzar diferents tècniques que permetin el seu estudi i caracterització a nivell molecular i cel·lular.

El Servei de Cultius Cel·lulars  (SCT-CC) de la UdL adopta una estratègia experimental àmpliament utilitzada en el camp clínic i en la investigació bàsica. Permet abordar l'estudi de diversos processos, com ara l'activitat i el flux intracel·lular, l'ecologia cel·lular i les seves interaccions, a través de tècniques que constitueixen una eina imprescindible per a l’actual recerca bàsica i clínica dins de l’àmbit de la biologia cel·lular i molecular.

A l’actualitat poden cultivar-se al laboratori cèl·lules procedents d’una àmplia gamma de teixits i organismes diferents.

Els cultius de cèl·lules animals tenen aplicació, com a tècniques úniques o complementàries d’altres, en un gran nombre de línies d’investigació i han estat cabdals en nombrosos avenços científics assolits en diferents branques de les ciències biomèdiques.

Per exemple, les tècniques de cultiu cel·lular permeten l’estudi de les funcions cel·lulars: metabolisme, control del cicle cel·lular, modulació de l’expressió gènica, etc...; així com l’estudi de nombrosos aspectes relacionats amb diferents models de malalties, infeccioses o no.

Una altra àrea de gran interès es centra en la biologia del desenvolupament, mitjançant la recerca de models experimentals que permetin explicar com el gran nombre de cèl·lules presents en l’organisme madur deriven d’una sola cèl·lula a partir de la fertilització. Per això les línies cel·lulars que conserven la capacitat de diferenciar-se in vitro son objecte d’un intens estudi.

Nombroses investigacions no poden realitzar-se sense el cultiu de cèl·lules. Per exemple, la creació d’animals transgènics es basa totalment en les tècniques de cultiu cel·lular, per a la inserció de gens foranis a les cèl·lules receptores. Així com també la reproducció assistida in-vitro.

També s’han desenvolupat diverses aplicacions per a la investigació en biologia cel·lular, bioquímica, farmacologia o toxicologia: la indústria farmacèutica utilitza aquestes tècniques en els estudis per al desenvolupament de nous fàrmacs. A més, s’han desenvolupat processos industrials per a l’obtenció d’anticossos i hormones i tècniques per al diagnòstic prenatal de diferents malalties, entre d’altres.

A l’actualitat el Servei compta amb el següent equipament:

Al laboratori de cultius  cel·lulars només hi entrarà el personal autoritzat.

El primer dia els nous usuaris ompliran una fitxa amb les seves dades i el personal del servei els hi farà una presentació dels laboratoris i explicació de les directrius de funcionament.

El principal objectiu d’aquesta presentació és que coneguin el funcionament del servei, el seu personal i les normes de laboratori per a manipular cultius cel·lulars i poder treballar a les nostres instal·lacions en la modalitat d’autoservei.

En el següent document trobareu la normativa interna per a l’ús dels laboratoris de cultius:

DOC-CC-02: Directrius de funcionament dels laboratoris (PDF)

Directora del Servei

Dra. Neus Pedraza     

neus.pedraza@udl.cat

Telèfon: +34 973 00 29 53

Tècnica de Suport a la Recerca

Rosa Vaquera

sct.cultius@udl.cat

Telèfon: +34 973 00 37 58