Liofilització i laboratori de nutrició animal

La liofilització és un mètode de dessecació en què s'elimina l'aigua del producte per sublimació. La sublimació és el pas de sòlid a gas i es realitza en unes condicions concretes, a baixa temperatura i pressió de manera que no alteri el producte.

Què es pot liofilitzar?

  • Plasma, sèrum, solucions d'hormones, vacunes, antídots
  • Artèries, pells, ossos
  • Bacteris, virus, llevadures
  • Aliments
  • Arxius i documents malmesos
  • Flors i plantes
  • Restes arqueològiques

Per què liofilitzar?

  • Permet emmagatzemar mostres durant llargs períodes de temps. Ocupen poc espai, mantenen les seves característiques organolèptiques, físiques, químiques i biològiques i no necessiten fred.
  • Facilita l'obtenció de mostres més homogènies i estables.
  • Fa augmentar la concentració.

Director del Servei

Dr. Joaquim Balcells

Correu electrònic: balcells@prodan.udl.cat

Telèfon:

+34 973 70 64 98

+34 973 70 28 74