Malherbologia i botànica agroforestal

El servei ofereix els serveis següents:

 • Estudis d’eficàcia i selectivitat d’herbicides (grup acreditat per a assajos EOR per part del MAGRAMA) (Acreditació per a assajos d’herbicides Núm. 75/12)
 • Identificació de males herbes en estadis de plàntula
 • Tasques específiques de formació en la identificació de males herbes 
 • Inventaris de vegetació en espais agrícoles, urbans, espais esportius...
 • Identificació de llavors de males herbes en lots comercials
 • Verificació de contaminació de sòls per part de llavors d’espècies nocives
 • Establiment d’assajos per a caracteritzar vigor de diferents cultius front males herbes
 • Establiment d’assajos, a mig termini, de maneig integrat de males herbes
 • Assajos sobre comportament germinatiu de poblacions de males herbes
 • Caracterització de fitness reproductiva de males herbes
 • Caracterització de poblacions resistents a herbicides i establiment de corbes dosi-resposta
 • Realització d’estudis de “Weed Risk Assessment” en processos d’invasió vegetal
 • Cartografia de la vegetació d’un territori i de processos d’invasió vegetal
 • Informes tècnics sobre gestió de la vegetació en espais ZEPA i d’altres espais protegits
 • Equip per a la realització d’assajos d’herbicides: Barra de polvorització manual a pressió i motxilla amb compressor. 
 • Elutriator: Equipament per a la neteja i separació de llavors de mostres de sòl
 • Seed counter: comptador de llavors
 • Estereomicroscopi d’alta resolució
 • Programari informàtic: ARM per a assajos de registre de fitosanitaris
 • Cambres de germinació amb termo- i fotoperíode
 • Màquina portàtil per desgranar minibatt

Jordi Recasens

Catedràtic d’Universitat

jrecasens@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702549

Josep A. Conesa

Professor Titular d’Universitat

conesa@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702548 

Maria Casamitjana

Tècnic de suport

maria.casamitjana@udl.cat 

Telèfon: +34 973702317 

Aritz Royo

Investigador postdoctoral

aritz@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702318 

Joel Torra

Investigador postdoctoral

joel@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702318 

José María Montull

Investigador postdoctoral

josemontull@hbj.udl.cat 

Adreça

Campus ETSEA

Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria

Av. Alcade Rovira Roure, 191

CP 25198, Lleida