Servei de Micromorfologia i Anàlisi d'Imatges

Els serveis oferts són:

 • Fabricació de làmines primes i cares polides de blocs a partir de mostres de sòls, sediments, mostres arqueològiques o d’altres materials susceptibles de ser estudiats en forma de làmina prima. La fabricació consta de:

              - Impregnació de la mostra amb resina

              - Fabricació de làmina prima fins al gruix estàndard de 20mm

 • Fabricació de làmines per a mineralogia de sorres
 • Estudi de làmines primes de sòls amb microscopi polaritzant
 • Anàlisi d’imatges
 • Activitats de formació: cursos d’Especialització i cursos de Doctorat
 • Col·lecció de làmines primes:

El laboratori disposa d'una completa col·lecció de làmines primes, principalment de sòls de zones àrides i semiàrides (carbonats, guix, sòls sodificats, sals). També té làmines de sòls volcànics, sòls de muntanya, crostes superficials, sòls tropicals (Togo, Bolívia i Nicaragua), i de sòls restaurats. Una part del fons de la col·lecció prové de l'Inventari de Sòls de Catalunya (Secció d'Avaluació de Recursos i Noves Tecnologies, DARP).

Equipament del que es disposa:

 • Estufa: Permet extreure la humitat que conté el bloc de sòl
 • Dessecador: Assecatge dels blocs de sòls procedents de la torbera mitjançant l’intercanvi entre l’aigua i l’acetona
 • Sala d’impregnació: Sala aïllada per a la impregnació dels blocs i l’enduriment d’aquest
 • Sala de tall: Espai que disposa d’una serra de grans dimensions per al tall de blocs i l’ obtenció de tauletes
 • Rectificadora: Poleix la tauleta fins a obtenir la làmina prima de sòl
 • Microscopi petrogràfic polaritzant: Estudi de la làmina primes de sòls i sediments, llum transmesa (PPL, XPL) i incident.
 • Bany d’ultrasons: Neteja final de la làmina de sòl
 • Màquines de fotografia compacta acoblada al microscopi SC50
 • Escàner: Escaneig d’alta resolució de les làmines
 • Llum Ultraviolada: Permet la presa d’imatges per a l’estudi de la porositat de mostres de sòls impregnades amb resina fluorescent
 • Programari d’anàlisi d’imatges (Stream Essentials v1.9 d'Olympus)
 • Pressa de mostres, registre i emmagatzematge
 • Assecatge dels blocs (temperatura ambient/ estufa / dessecador)
 • Impregnació i enduriment              
 • Tall i obtenció de tauletes
 • Primer polit i neteja
 • Pegat i tall per a l’obtenció de tauletes finals  
 • Polit final
 • Polit a mà, retolació i neteja final

Directora del Servei

Rosa Mª Poch Claret

Correu electrònic: rosa.poch@macs.udl.cat

Personal Tècnic

Judith Graus Collado

Correu electrònic: judit.graus@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702804

Personal especialitzat

Rafa Rodríguez Ochoa

Correu electrònic: rrodriguez@macs.udl.cat

Adreça

Campus ETSEA

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

C.P.: 25198

Lleida