Agrotecnio

Centre de Recerca en Agrotecnologia

 

Agrotecnio és un centre de recerca d’excel·lència en agricultura, producció animal i tecnologia dels aliments del campus ETSEA de la Universitat de Lleida, format a Lleida el desembre de 2012 com a successor de la Fundació UdL-IRTA.
Les activitats científiques del centre se centren en àrees clau que abasten ciències agrícoles, ciències animals i la ciència dels aliments.
Agrotecnio abasta tots els elements clau de la cadena de producció alimentària de manera integral des dels cultius als animals comercialment importants i als aliments de consum humà.
La missió d’Agrotecnio és la recerca científica i difondre conclusions i resultats a la societat, formar la propera generació de científics en la cadena de producció i processat dels aliments i desenvolupar col·laboracions internes i externes amb altres institucions líders al món.

CTFC

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

 

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida) va néixer l’any 1996 en forma de consorci participat pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,  i la Generalitat de Catalunya. L’activitat del CTFC no es restringeix únicament a la recerca competitiva, sinó que la transferència de tecnologia i del coneixement i la formació, que representen un important volum de la seva activitat, valoritzen els seus resultats. La transferència de tecnologia en forma de convenis amb el teixit privat i les administracions públiques es complementa amb l’organització de seminaris pel gran públic i agents del sector (gestors, propietaris, tècnics, administració i científics, etc.) a nivell nacional i internacional, contribuint a la transferència d’aquest coneixement i a la generació de debat.

Centre docent:

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària