Institut de Recerca Biomèdica de Lleida [IRBLleida]

L'IRBLleida és un Institut de Recerca de la xarxa CERCA en el que participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLleida està compromés en avançar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), pertanyent a l'Institut Català de la Salut, és el centre de referència de malalts aguts de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran. Exerceix també influència sobre la franja oriental de l'Aragó. La població compresa en aquests territoris assoleix en conjunt la xifra de 450.000 habitants.       

Hospital Universitari de Santa Maria

L'Hospital Universitari de Santa Maria és un complex sanitari ubicat a la ciutat de Lleida. És gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut.

Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada

El centre Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) és una entitat dedicada a la investigació i formació en l’àmbit biomèdic. Impulsat per la Diputació de Lleida, L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Departament de Salut, el CREBA neix com a resposta a la creixent necessitat d’oferir instal·lacions de qualitat per a la recerca i formació biomèdica.