Informació d'interès

Incoming Researchers

MANUAL DE BENVINGUDA AL PERSONAL INVESTIGADOR (Català, Castellano, English)

 

GUIA D'INCORPORACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR

Comunitaris UE

Predoctorals  Guia (Català)  
   Guía (Castellano)    
   Guide (English)  
       
Postdoctorals:  Guia (Català)    
   Guía (Castellano)    
   Guide (English)

 

Extracomunitaris UE

Predoctorals  Guia (Català)  
   Guía (Castellano)    
   Guide (English)  
       
Postdoctorals:  Guia (Català)    
   Guía (Castellano)    
   Guide (English)

 

HR Excellence in Rsearch

POLÍTICA OTM-R

CATCAST  /  ENG

CÀLCUL D'EQUIVALÈNCIA DE NOTES MITJANES

SEU ELECTRÒNICA

INSTRUCCIONS PER PRESENTAR DOCUMENTS A LA SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

  CURSOS DE CATALÁN PARA FUTUROS ESTUDIANTES / CATALAN COURSES FOR FUTURE STUDENTS

CAST  /  ENG