Gestió curricular

GREC

GREC és una aplicació de gestió de les dades acadèmiques dissenyada per tal de facilitar la recolida d'informació i el seu processament per part de l'investigador i les institucions. GREC ofereix la possibilitat de configurar el vostre currículum en funció de la convocatòria on s'hagi de presentar.

És molt important que cada investigador i professor de la UdL mantingui actualitzat el seu CV a GREC. Aquesta eina és la que es fa servir per avaluar l'activitat acadèmica per les institucions i té una traducció directa en el finançament que rep la UdL.

La funcionalitat d'aquest aplicatiu us permet:

Oficina de gestió del GREC

Consultes de gestió

  • Sra. Núria Costa Castelló
  • Sra. Lourdes Melero Zapata
  • Sra. Lydia Gómez Español

Consultes informàtiques

  • Sr. Jordi Aribau Millera
  • Sra. Maria Lorenzo González

Edifici del Rectorat 
Despatx 2.02 
Pl. de Victor Siurana, 1 
E-25003 Lleida

grec@udl.cat 
+34 973 70 21 18
+34 973 70 31 78
+34 973 70 20 36

Modificació de dades personals a la UdL

Si necessites modificar les teves dades personals com a investigador de la UdL ho has de fer a la intranet del Campus Virtual.