Indicadors d'R+D+I

Recursos Humans

RECURSOS HUMANS
 
  Número
 Personal investigador en formació incorporat 29
 Personal investigador Postdoctoral incorporat 3
   

 Atracció i millora del talent 

 
 
Font: Informe RDI 2019 presentat al Consell Govern del 28 d'octubre de 2020

Recursos Econòmics

RECURSOS ECONÒMICS
 
  Número
 Projectes competitius concedits 49
 Contractes i serveis d'R+D+I 744
 Recursos captats per a R+D+I 12,36 M€
 Recursos captats de fons públics 8,71 M€
 Recursos captats de contractes i serveis 3,65 M€
   
Captació dels Recursos Econòmics  
   
   
Font: Informe RDI 2019 presentat al Consell Govern del 28 d'octubre de 2020