Càtedra UNESCO de la UdL en Ciutats Intermèdies: Urbanització i Desenvolupament

La Càtedra UNESCO és el nucli central del treball solidari en xarxa, per compartir estudis, experiències i propostes, de metodologia d'actuació (com la del Pla Base), entre professionals de la ciutat, ens locals, i les Universitats.

La Càtedra UNESCO desenvolupa una xarxa solidària de professionals de la ciutat, de més de 100 ciutats intermèdies del món (CIMES), amb unes 8 Universitats de diversos continents. Perquè es generi un desenvolupament integral, més humà, harmònic, equilibrat i sostenible millorant la urbanització mundial. Ja que aquestes ciutats intermèdies i petites contenen la major proporció de població urbana del planeta. A més en el seu rol d’intermediació es basa una urbanització més oberta a les relacions urbanes rurals i globals locals.


DIRECTOR: Josep Mª Llop Torné (F. Lletres, D. Geografia i Sociologia)

Edifici del Rectorat (Aula 3.35)
Plaça de Víctor Siurana, 1 
E-25003 Lleida


jmllop@geosoc.udl.cat
+34 973 702175