Càtedra Educació i Adolescència "Abel Martínez Oliva"

La Càtedra “Educació i Adolescència” és un espai basat en l’anticipació i detecció de noves necessitats que afecten a l’adolescència, per tal de promoure la recerca i la innovació educativa i atendre aquestes necessitats de manera eficaç, eficient i sostenible. Un fòrum per a identificar i prioritzar les necessitats dels adolescents a les que han de fer front els centres educatius, i per a potenciar la recerca i innovació educativa per a donar-hi resposta des dels eixos reconeguts per la comunitat científica.

Les principals funcions de la Càtedra són la recerca, la formació, i la transferència.

Recerca: potenciar la recerca aplicada per contribuir a la creació de marcs de referència científics i transformar-los en recursos per a l’acció educativa de la població adolescent al voltant de quatre temàtiques prioritàries – convivència en els centres educatius, promoció de la salut, adolescència i família i Tecnologies de la informació i de la Comunicació (TIC) - 

Formació: impulsar i fomentar la formació inicial i permanent de joves investigadors en la temàtica d’adolescència i educació a través de la convocatòria de beques vinculades a projectes de recerca i, reconeixent els mèrits i el talent d’aquells estudiants que han desenvolupat TFG i TFM sobre les temàtiques prioritàries de la Càtedra.

Transferència: traslladar i divulgar els resultats dels projectes de recerca realitzats fent difusió dels productes generats a tota la ciutadania, als professionals interessats en la temàtica, a les famílies, als mateixos adolescents i a les institucions i organismes públics i privats.

Per abordar aquestes funcions, la Càtedra pretén esdevenir un instrument sòlid al servei de l’adolescència que creix, aprèn i s’educa en els àmbits de l’educació formal i no formal, així com al servei dels professionals que hi treballen. En aquest sentit, la Càtedra s’identifica amb quatre grans trets que de forma transversal caracteritzen i identifiquen les senyes d’identitat en les seves funcions:
  • Aplicabilitat a la recerca: per transformar els marcs de referència científics en recursos que millorin l’acció educativa de la població adolescent.
  • Veu de l’adolescència: per identificar i prioritzar les necessitats dels adolescents, involucrant-los i fent-los partícips, per tal que assumeixin les seues responsabilitats als centres educatius.
  • Pràctiques basades en evidències científiques: per contribuir a desenvolupar pràctiques educatives fonamentades en processos de recerca.
  • Educació formal i educació no formal: per atendre tots els contextos educatius durant l’adolescència que són l’escenari i el context de convivència fonamental en aquesta etapa.

 
La Càtedra està liderada per la Universitat de Lleida i neix de la suma d’esforços entre la Universitat de Lleida i els Departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya com a reconeixement a Abel Martínez Oliva, docent que va morir per l’agressió d’un adolescent en un centre educatiu.

DIRECTORA: M. Àngels Balsells Bailón
balsells@pip.udl.cat
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
C. Jaume II, 71
Despatx 0.22
25001 Lleida