Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (CEPIP)

La càtedra es planteja com un escenari ideal per a la conservació i divulgació del patrimoni immaterial en col·laboració en el procés d'aprenentatge real, més enllà dels condicionaments acadèmics dels estudis reglats desenvolupats per les Universitats. Es contempla el patrimoni com a font primària de coneixement i enriquiment individual i col·lectiu que permet reafirmar la identitat, el sentit de pertinença, el desenvolupament sostenible i el compromís amb la salvaguarda del patrimoni. Totes les persones, sense distinció d'edat, ni nivell cultural, poden rebre aquesta educació.
 
La càtedra fomenta la interacció entre tots els professionals i persones implicades en la pedagogia del patrimoni, que permet la incubació de plantejaments transversals i solucions consensuades amb  les institucions del territori. Només així contribuirà al desenvolupament local, tan important als Pirineus.

La llei acostuma a contemplar el patrimoni com al conjunt de béns que heretem dels nostres avantpassats, als quals donem suficient valor perquè sigui necessari protegir-los i conservar-los per a generacions futures. Es parla de patrimoni com a elements materials i, específicament, en elements dels àmbits de la història, l’art o l’arqueologia.

Més recentment s’han contemplat béns patrimonials més amplis i abstractes com pot ser el patrimoni natural o el patrimoni immaterial. El llistat, a més, ha anat creixent progressivament fins a presentar un ampli panorama de categories molt variat.

La recerca en temes educatius relacionats amb el patrimoni posa les bases per la configuració dels recursos didàctics necessaris per explicar i interpretar el patrimoni. Tanmateix la recerca ajuda a l'adequació dels elements patrimonials per a ser interpretats i facilitar la seva funció educativa social i de desenvolupament de valors (González,2006). Altres autors (Yañez i Larraz, 2015) consideren l’educació en patrimoni cultural immaterial com a estratègia de futur de les societats.

La festa de les falles, haros i brandons (UNESCO,2015) és una mostra d'aquest patrimoni immaterial present en tot el Pirineu català, aragonès, andorrà i francès. Cada un del 63 pobles del Pirineu que celebra aquesta festa té unes vivències profundes, però sovint ignorades pels altres pobles fallaires.  Els valors compartits poden ser un

El desenvolupament de material didàctic per la conservació del patrimoni natural a través del programa PirosLife és una constatació dels nens i nenes com a educadors dels seus pares i adults. (Projecte PirosLife 2014-2018). 


DIRECTORA: Sofia Isus Barado
 
CONTACTE: +34 973 70 65 83