Càtedra d'Innovació Social

La Càtedra d’Innovació Social pretén, com a missió, generar nou valor en l’acció social del territori a partir de la recerca i la formació, mitjançant el diàleg, la participació social i la reflexió, la transmissió de coneixements, amb espais creatius i aliances entre els diferents agents socials.

La Càtedra d’Innovació Social com a visió estratègica vol ser un espai basat en l’anticipació i detecció de noves necessitats socials, ha de facilitar i promoure solucions que siguin noves i alhora eficaces, eficients i sostenibles. Noves idees que funcionin per aconseguir els objectius socials. 

Una plataforma d’intercanvi entre els agents implicats, institucions, entitats, empreses, administracions, universitats i beneficiaris, apostant pel desenvolupament del talent que tenen totes les persones
Les principals funcions i objectius de la Càtedra
 
  1. Generar valor, innovació, creativitat i referència en l’àmbit social
  2. Difondre i transmetre coneixement sobre acció social
  3. Impulsar recerques en l’àmbit i els models de la innovació social
  4. Promocionar el diàleg social i la reflexió compartida en l’àmbit de l’acció social per tal de:
  5. Anticipar necessitats socials i abordar nous reptes de la societat actual
  6. Sensibilitzar la societat vers la rellevància de la innovació per la competitivitat i la qualitat de vida.
  7. Elaborar propostes de futur en l’àmbit del territori
  8. Establir noves sinèrgies entre universitat – entitats – ajuntament – empreses.
 

DIRECTOR: Carles Alsinet
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

alsinet@pip.udl.cat