Contacte dels SCT

Els SCT tenen una Direcció Única, que recau en un professor investigador de la UdL i una sola administració, la Unitat Administrativa de Suport a la RDI. A més, cada servei disposa d'un responsable, membre del personal acadèmic, que actua d'assessor científic.  

   Director Tècnic dels SCT

    Marc Tor Naudí

    Correu electrònic: sct.direccio@udl.cat

    Telèfon: +34 973 70 28 90

 

 

 

   Administració i Promoció: Suport a la RDI

    Correu electrònic: rdi.administracio@udl.cat

    Telèfons:

    +34 973 00 35 55

    +34 973 00 35 56

 

 

Nom

Administració i Promoció: Oficina de Suport a la R+D+i

Ciutat
Lleida
Adreça

Campus Universitari Cappont

Carrer de Jaume II, 73 25001 Lleida

   Darrera modificació: