Servei d'anàlisi fotoacústica de gasos

Els serveis oferts son els següents:

  • Quantificació fotoacústica de mostres de gasos. Gasos que s'analitzen: òxid nitrós (N2O), amoníac (NH3), diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), acetilè (C2H2) i vapor l'aigua.
  • Realització de monitoreigs o campanyes de presa de mostres gasoses a partir de sòls agrícoles.
  • Informe sobre l’emissió de gasos quantificats a partir de sòls agrícoles.

Es disposa d’un monitor analitzador fotoacústic de gasos i d’un mostrejador multipunt de 12 canals per a mostrejos en semi-continu.

Més informació a:

https://www.lumasenseinc.com/EN/products/gas-sensing/innova-gas-monitoring/photoacoustic-spectroscopy-pas/field-monitor-1412i/photoacoustic-gas-monitor-innova-1412i.html

Directora del Servei

M. Rosa Teira Esmatges

Telèfon: +34 973 702692

Correu electrònic: rosa.teira@macs.udl.cat

Adreça

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure, 191,

25198 Lleida