Assessorament i Formació en Salut, Educació i Relacions Intergeneracionals

  • Formació específica en dos grans àmbits, en primer lloc, l’educatiu; oferint formació sobre la interculturalitat i el lideratge, les relacions intergeneracionals i la profiguració, i en segon lloc l’àmbit de la salut; oferint formació en temes com les ferides complexes, exercici terapèutic, educació per la salut i la neurofisiologia del dolor crònic, exposada tant a pacients com a professionals.
  • Elaboració de materials formatius, didàctics i/o divulgatius, en diferents formats com serien: les Guies de Divulgació, Gamificació de projectes formatius o l’elaboració d’Informes Tècnics.
  • Assessorament en el disseny d’estudis científics, anàlisi i interpretació de resultats. Així com treballs de recerca i documentació.
  • Consultoria a persones o institucions que desenvolupen la seva activitat científica en diferents camps de la Sociologia, Educació i Salut (Infermeria o Fisioteràpia).
  • Assessorament i implementació de diferents tecnologies i eines de rehabilitació (laboratori @PDGameGait per a millorar la marxa de persones amb malalties neurològiques com el Parkinson, emprant entorns virtuals gamificats).
  • Assessoraments i implementació de sensors de monitorització de la salut, activitat física, benestar i sistema motor per a persones amb possibles patologies.
  • Implementació d’eines digitals sobre la resolució de casos clínics interactius, aplicats a l’educació superior en Fisioteràpia.
  • Assessorament en la creació de plataformes web d’educació per a la salut.
  • Assessorament en temes relacionats en la mediació i resolució de conflictes.

 

 

Director del Servei

  

Dr. Fidel Molina-Luque

Correu electrònic: fidel.molinaluque@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 66 06

Personal que forma part del Servei

 

      Joan Blanco Blanco   

Correu electrònic: Joan.blanco@udl.cat

 

Francisca Sanvincén Torné  

Correu electrònic: paquita.sanvincen@udl.cat

 

Francesc Valenzuela Pascual  

Correu electrònic: fran.valenzuela@udl.cat

 

Anna Soldevila Benet

Correu electrònic: anna.soldevila@udl.cat

 

Esther Rubinat Arnaldo

Correu electrònic: esther.rubinat@udl.cat

 

Erica Tula Briones Vozmediano

Correu electrònic: erica.briones@udl.cat

 

Helena Fernández Lago   

Correu electrònic: helena.fernandez@udl.cat

 

Francesc Josep Rubí Carnacea  

Correu electrònic: francesc.rubi@udl.cat

 

Montserrat Gea Sánchez

Correu electrònic: montse.gea@udl.cat

 

     Maria Cristina Bravo Navarro     

Correu electrònic: bravo@udl.cat

 

Carolina Climent Sanz

Correu electrònic: carol.climent@udl.cat

 

Maria Masbernat Almenara   

Correu electrònic: maria.masbernat@udl.cat

 

José Tomás Mateos García

Correu electrònic: josetomas.mateos@udl.cat

 

Silvia Solé Cases       

Correu electrònic: silvia.sole@udl.cat

 

 

 Joan Tahull Fort   

Correu electrònic: joan.tahull@udl.cat

 

      Mercè Espuñes      

Correu electrònic: merce.espunyes@udl.cat

 

    Jordi Bergé Comella      

Correu electrònic: jordi.berge@udl.cat

 

Teresa Torres González

Correu electrònic: teresa.torresgonzalez@udl.cat

Adreça

Edifici Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. 
Departament de Geografia i Sociologia: Seminari 3.10. GESEC-Càtedra "Salut, Educació i Qualitat de Vida", UdL-Fundació ASISA (Dr. Fidel Molina Luque, Telf. 973 70 20 98)
Av. de l’Estudi General, 4
CP 25001, Lleida

----------------------------------------

Edifici Facultat de Ciències de la Salut
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia: Despatx 1.10 (Dr. Joan Blanco Blanco, Telf. 973 70 24 55)
Carrer de Montserrat Roig, 2
CP 25198, Lleida

Edifici Facultat de Ciències de la Salut