Servei de Cartografia i SIG - Ciencies Socials

Amb una trajectòria de més de 15 anys, el SCT de Cartografia i SIGha desenvolupat tasques de suport a la recerca bàsica i aplicada en col·laboració amb el Departament de Geografia i Sociologia i altres investigadors de la Universitat de Lleida. Igualment, el SCT de Cartografia i SIG ha dut a terme col·laboracions a partir de convenis amb entitats externes a la UdL, tant administracions com empreses.

El Servei té entre les seves tasques principals la dedicació a la recerca en el seu àmbit d’expertesa, destacant el tractament d'informació gràfica o numèrica, i s'ocupa de l'elaboració de mapes i anàlisis estadístiques.

S'orienta cap a l'automatització de la cartografia i l'ús dels SIG per a la investigació científica. Davant les il·limitades aplicacions d'aquestes tecnologies en camps tant diversos com les telecomunicacions, la distribució dels recursos naturals i energètics o l'arqueologia, el servei s'ha involucrat en projectes interdisciplinaris dirigits a la planificació del territori.

El servei elabora cartografia i mapes temàtics per encàrrec. A banda, el Servei compta amb una àmplia experiència en formació personalitzada sota petició. En aquest sentit, ha coordinat diverses edicions del Curs d'Expert Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica.

Directora del Servei

 

Dra. Montserrat Guerrero LLadós

Correu electrònic: montse.guerrero@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 31 19

Tècnic de suport a la recerca

 

Sr. Josep Ramón Mòdol Ratés

Correu electrònic: josepramon.modol@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 20 65

Adreça

Edifici del Rectorat

Departament de Geografia i Sociologia. Despatx 3.34

Pl. Víctor Siurana 1, CP 25003, Lleida