Centre de valorització i dinamització del patrimoni cultural

El Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni Cultural és un SCT de la Universitat de Lleida que neix l’any 2009 amb la finalitat de donar una resposta de qualitat a les demandes socials referents a posar en valor el patrimoni històric, cultural i natural.  

El servei pretén posar l’experiència investigadora i de coneixement universitari en l’àmbit de la gestió del patrimoni i la dinamització cultural i turística a disposició de les institucions, les entitats, les empreses, els investigadors i els professionals, tant públics com privats.

El centre compta amb l’assessorament tècnic i científic dels investigadors universitaris i utilitza les instal·lacions de la Universitat de Lleida.

Director del Servei

Adreça

Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni Cultural

Despatx 1.02

Departament d'Història

Universitat de LLeida

Plaça Víctor Siurana, 1

25003 Lleida