Estabulari de rosegadors

L'Estabulari de rosegadors ofereix diferents serveis als investigadors que ho sol·licitin.

  • Producció de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) destinats a la docència i investigació.
  • Aplicació i importació de models especials de proveïdors externs autoritzats i altres centres de recerca.
  • Instal·lacions per al manteniment de rosegadors i lagomorfs en el transcurs del procediment experimental.
  • Assessorament per al compliment de la legislació reguladora de l'ús d'animals per a docència i recerca: Instal·lacions, funcionament, registres, personal, comitès ètics, notificacions i confimacions de procediments.
  • Assessorament en el maneig, cura i manipulació de l'animal i dels procediments d'anestèsia.
  • Formació de personal investigador i experimentador.

 

Directora del Servei

 Dra. Carme Piñol

Correu electrònic: 

pinyol@medicina.udl.es 

+34 973 70 24 07

+34 973 70 22 11

+34 973 70 24 35

Tècnic especialista

Núria Moix

Tècnic especialista

Albert Ardèvol

Tècnic especialista

Jessica Pairada

Tècnic especialista

Leticia Fabre

Tècnic especialista

Marc Collado

Adreça

Campus Ciències de la Salut

Facultat de medicina

C/ Montserrat Roig, 2, CP 25008, Lleida