Investigació i Diagnòstic Anatomopatològic Veterinari

S'ofereix un servei integral de necròpsies, biòpsies i citologies per a diferents espècies animals: animals de companyia i mascotes (gos, gat, animals exòtics…), animals de granja (remugants, porcins, aviari,…), equins, animals de laboratori, animals silvestres i salvatges.

Previ contacte, es poden realitzar valoracions histopatològiques d'assajos clínics o experimentals de laboratoris o centres de recerca.

Sala de Necròpsies

Espais per a recepció i manipulació d'animals
Instrumental per a la realització de necròpsies
Instruments i material per a la presa de mostres i fixació de teixits
Taules de necròpsies per a petits animals/aus (x4), animals mitjans (x4) i animals grans (x1).
Serra d'ossos vertical
Instruments de pesatge fins a 2500kg
Càmeres de congelació i refrigeració per a preservació de cadàvers

Sala de tallat i preparació de mostres

Laboratori d'Histologia - Histopatologia

Processador de teixits carrusel Myr STP-120
Inclusor de parafina Myr EC500
Micròtom de rotació Thermo Scientific HM325
Bany de parafina JP Selecta termofin 3000459
Estufes Memmert
Tincions histològiques rutinàries (hematoxilina-eosina, Panóptico Diff-Quick)
Tincions histològiques especials (Gram, Ziehl-Neelsen, Warthin-Starry,…)
Frigorífic-congelador per a preservació de mostres
Arxiu de làmines i blocs histològics

Instal·lacions annexes

Vestuaris
Taquilles
Sala neta

Equips de microscopia òptica

Microscopi Motic BA410I + Moticam 10+
Microscopi educatiu de múltiple capçal Motic BA310I + Moticam 10+, amb sistema de projecció
Sala de microscopia amb 17 equips Motic BA210I
Programari de processament d'imatges histològiques Motic Image Plus 3.0

Para otros servicios y estudios, contactar con sct.patovet@udl.cat

 

PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE CASOS

1.- Todos los casos tienen que ser remitidos por un veterinario. El informe de resultados será enviado al veterinario remitente.
2.- Para cada caso, se tiene que adjuntar hoja de remisión con la información básica (datos animal, breve historia clínica si hubiera...) disponible en formato rellenable más abajo.
3.- La primera vez que se remite un caso, se tiene que adjuntar hoja con la información de alta de cliente, donde figurarán los datos de contacto del veterinario remitente y datos de facturación. Esta hoja está disponible en formato rellenable a continuación.

Full de remissió per a BIÒPSIES / CITOLOGIES - Català (EDITABLE)

Hoja de remisión para BIOPSIAS / CITOLOGIAS - Castellano (EDITABLE)

Full de remissió per a NECRÒPSIES - Català (EDITABLE)

Hoja de remisión para NECROPSIAS - Castellano (EDITABLE)

 

Full d'alta client - Català (EDITABLE)

Hoja de alta cliente - Castellano (EDITABLE)

DIRECTOR DEL SERVEI

Dr. Gustavo A. Ramírez

Patòleg Veterinari, DiplECVP (EBVS® European Specialist in Veterinary Anatomic Pathology)

gramirez@ca.udl.cat

PERSONAL CIENTÍFIC I TÈCNIC

Dra. Jéssica Molín Molin

Patòleg Veterinari, DiplECVP (EBVS® European Specialist in Veterinary Anatomic Pathology)

jessica.molin@ca.udl.cat

 

 

Joan Carles Melo

Tècnic de Sala de Necròpsies

juancarlos.melo@udl.cat

 

 

Teresa Giró Cases

Tècnic de Laboratori Histopatologia

mariateresa.giro@udl.cat

Adreça

Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida (Campus ETSEAFiV)

Edificio SHV (anexo al edif. 1), planta baja

Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191

25198 Lleida

Telèfon
618 909 957
   Darrera modificació: