Laboratori d'arqueologia

El Laboratori d’Arqueologia ofereix els serveis següents:

  • Tractament de peces de metall (or, plata, coure i aliatges, ferro i plom): estabilització dels processos corrosius mitjançant tractaments químics, neteja mecànica i química, enganxat dels fragments, reintegració de les parts perdudes, consolidació i protecció final del metall.
  • Tractament de peces de matèria inorgànica (ceràmica, vidre i pedra): eliminació de sals solubles, neteja mecànica i química, enganxat dels fragments, reintegració de les parts perdudes i consolidació de les peces fràgils.
  • Tractament de peces de matèria orgànica (cuir, ivori, os, ...): neteja mecànica, enganxat dels fragments i consolidació.
  • Tractaments in situ al jaciment: extracció de peces amb tècniques de reforçament i protecció, embalatge pel transport i emmagatzematge segons la problemàtica de conservació de cada material. Tractament de les restes trobades al jaciment (estructures arquitectòniques, pintura mural, mosaics,...).

El Laboratori d'arqueologia destaca per comptar amb un personal especialitzat i amb un equipament molt complet i específic pel tractament de material metàl·lic (plata, coure, ferro, plom).

La dotació instrumental es composa dels següents equipaments:

  • Material pel tractament químic de les peces: desmineralitzador, banys termostàtics, termostat d'immersió, bany de neteja per ultrasons de 9 litres, armari-estufa bacteriològica i de cultius de 400 litres de capacitat, estufa d'assecatge per aire forçat i bomba de buit
  • Aparells de tractament de neteja mecànica de peces metàl·liques: microsorrejadores, sorrejadora, turbines rectes de protètic dental, ultrasons en sec, burí gravador i torn de dentista
  • Elements per millorar les condicions de treball: lupes binoculars amb il·luminadors de llum freda, càmeres de treball amb aspiració de la pols i vitrina extractora per a manipulacions tòxiques
  • Aparells per a la reintegració de les peces: làmpada de retoc i aerògraf
  • Diferents instruments de suport a les tasques del laboratori: dessecadors, balances electròniques, etc...
  • Equipament informàtic per realitzar les tasques de gestió i, també, de registre i documentació del tractament de les peces arqueològiques.

Directora del Servei

Dra. Natàlia Alonso Martínez

Correu electrònic: natalia.alonso@udl.cat

----------------------------------------------------------------

Contacte laboratori

labarq@sct.udl.cat

Telèfon: +34 973 70 20 27

Coordinadora tècnica

 

Carme Prats

Correu electrònic: carmen.prats@udl.cat

Tècnic de suport a la recerca

 

Maria Trigo

Correu electrònic: maria.trigo@udl.cat

Adreça

Telèfon:   +34 973 70 20 27

Edifici del Rectorat

Planta Baixa, Despatx 0.23

Pl. Víctor Siurana 1, CP 25003, Lleida

Presentació interactiva amb Scan3D de base de tenalla texturitzada

Veure a pantalla sencera