Laboratori de degradació i biodegradació de materials orgànics

Serveis generals que s'ofereixen

 • Determinació del gruix de làmines de materials orgànics
 • Anàlisi de propietats mecàniques de làmines plàstiques i de paper
  • Anàlisi a tracció
  • Anàlisi a compressió
 • Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua de làmines de materials orgànics (ex: làmines plàstiques o de paper)
 • Determinació del potencial de biodegradació de materials orgànics:
  • En sòls
  • En compost
  • En altres medis
 • Determinació de la degradació de materials biodegradables en condicions de camp.
 • Molta de materials (servei de suport abans de la realització de qualsevol analítica).
 • Determinació d'efectes tòxics en el medi ambient (microorganismes, plantes,...etc) de materials orgànics o altres. Assaigs a realitzar en hivernacle o en laboratori en cultius "in vitro".

 

Serveis específics

Extracció química de fitosanitaris en materials polimèrics. Aquest servei està acoblat a altres serveis analítics de la UdL.

 

El servei disposa de laboratoris propis amb els següents equips:

 

Anàlisi mecànica:

 • Màquina general d'assaigs Zwick 2.5KN
 • Micròmetre Heidenhain

 

Taxa de transferència de vapor d'aigua de làmines:

 • PERME W3/030

 

Biodegradació en laboratori:

 • Sistema de Purificació d'aire
 • 24 bioreactors per analitzar la biodegradació en compost
 • 24 bioreactors per analitzar la biodegradació en sòl
 • Sistema màssic de mesurar el cabal d'aire,
 • Sistema de determinació de CO2 i O2 en aire.
 • Sistema dinàmic de control de la temperatura

 

Degradació de làmines en condicions de camp i avaluació agronòmica:

 • Parcel·les d'assaig
 • Sensors climàtics (Radiació global i UV; Taire i Tsòl; Humitat aire i sòl; Precipitació, etc.)

 

Molta:

 • Molí IKA M20
 • Molí Retsch ZM200
 • Molí Retsch SM300

 

Toxicitat ambiental:

 • Microtox
 • Laboratori de Cultius in vitro de plantes
 • Cambres climàtiques
 • Hivernacle

Director del servei

Dr. Lluís Martín Closas

martin@hbj.udl.cat

Telèfon: +34 973702567

Doctor col·laborador - Control equips biodegradació

 Dr. Joan Costa Tura  

costa@hbj.udl.cat

Telèfon: +34 973702886

Doctor col·laborador - Assaigs Eco-toxicitat

Dra. Ana M. Pelacho Aja  

pelacho@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702551

Altre personal tècnic

Hadaly Serrano Ruíz

hadaly.serrano@hbj.udl.cat 

Telèfon: +34 973702685