Laboratori de musicologia

Per tal d'oferir un servei de qualitat la unitat compta amb un dotació instrumental concreta:

  • Equipament informàtic dedicat al tractament del so (entorn Apple Macintosh)
  • Programari dedicat a l'edició musical (Finale, Sibelius)
  • Programari dedicat al tractament d'àudio digital (Cubase, Logic)
  • Programari dedicat a la gestió documental i tractament de bases de dades (Bookends, FileMaker Pro, DEVONthink)
  • Sistemes d'enregistrament d'àudio analògic (taula Gehriger, micròfons AKG, transmissor Sennheiser…)
  • Equipament reproductor d'àudio i vídeo

Director del Servei

 

Dr. Màrius Bernadó Tarragona

 Correu electrònic:

marius.bernado@hahs.udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 70 31 93 

Adreça

Edifici del Rectorat

Departament d'Història de l'Art i Història social

Pl. Víctor Siurana 1

CP 25003, Lleida