Servei de Microscòpia

SERVEIS DE MICROSCOPIA ÒPTICA

 • Anàlisi tridimensional en mostres biològiques: immunofluorescència en cèl·lules, teixits, etc.
 • Anàlisi tridimensional de la col·localització de fins a quatre marcadors.
 • Estudis d'interacció molecular i de processos cel·lulars: FRET, FRAP.
 • Estudis en cèl·lula viva: time-lapse, estudis en 4D.
 • Anàlisi de cèl·lules in vivo i a temps real mitjançant marcadors i/o proteïnes de fusió fluorescents (GPF) i derivats.
 • Estudis de col·localització.
 • Anàlisi fisiològic de resposta de Ca2+.

 

SERVEIS DE MICROSCOPIA ELECTRÒNICA

 • Assessorament tècnic.
 • Fixació de mostres i inclusió en resines (epoxi resines, K4M, etc.) per a la visualització amb microscòpia electrònica de  transmissió.
 • Servei de seccionament de mostres amb ultramicrotomia i contrastat amb plom.
 • Preparació de mostres per a microscòpia electrònica de rastreig (SEM): assecat per punt crític, recobriment de carboni i d’or.

 

 

 

Imatge 1: Medul·la espinal lumbar de ratolí 7 dies després de la secció unilateral del nervi ciàtic. Es pot veure una important reacció microglial al voltant de les motoneurones en el costat operat. La micròglia s’ha posat de manifest amb un anticòs contra IBA1 (vermell). La secció s’ha contrastat amb Nissl fluorescent (blau) per permetre la identificació de les motoneurones. Casanovas et al. Scientific Reports (2016)

Imatge 2: Illot de Langerhans on s'hi poden veure les cèl·lules beta productores d'insulina marcades amb TRITC, els limfòcits B (anti-IgM biotina-streptavidina APC-Cy7) i els limfòcits T (anti-CD3 FITC) infiltrant l'illot. Carrascal et al. Eur J Immunol (2016). Escala 100 µm. Cedida per Leire Egia.

Equipament

 Descarregar Pdf

Microscopi confocal espectral Olympus FV1000

Microscopi confocal espectral Olympus FV1000 amb 5 línies de làser: 405nm, 488 nm, 543 nm, 559 nm i 635 nm. També es pot visualitzar amb contrast de fase i DIC. Aquest microscopi permet també realitzar experiments in vivo i al llarg del temps, ja que disposa d'una cabina amb control de CO2 i temperatura. El microscopi disposa d'objectius de 4x, 10x, 20x, 40x (oli) i 63x (oli).

Microscopi_confocal_Olympus_FV1000
Microscopi confocal espectral Olympus FV1000

Microscopi confocal de sobretaula Olympus FV10i

 • Microscopi confocal de sobretaula Olympus FV10i: Disposa de 4 línies de làsers (405 nm, 473nm, 559 nm, 635 nm) i 2 objectius de 10x i 63x (oli).

Microscopi d'epifluorescència Olympus BX51

Microscopi d'epifluorescència Olympus BX51: Amb objectius de 4x, 10x, 20x, 40x, 63x (oli).

Microscopi d'epifluorescència Zeiss Axio Observer Z1

Microscopi d'epifluorescència Zeiss Axio Observer Z1: també amb contrast de fase i DIC. Permet realitzar estudis de time-lapse in vivo i disposa de diferents filtres d’excitació́ que abasten un gran rang de longituds d'ona. Programa d'adquisició recentment actualitzat a Zen.

Microscopi òptic Olympus BX50F

Microscopi òptic Olympus BX50F: amb càmera Nikon DXM1200.

Microscopi òptic de camp clar i epifluorescència amb leds Zeiss Axioskop 2.

Il·luminació amb leds de 365nm, 480nm, 520 nm. Amb dues càmeres instal·lades: càmera monocromàtica CMOS1/º.2” de 2,3MP i càmera a color per al camp clar. Disposa d’objectius 2,5x, 10x, 20x i 60x (oli).

Microscopi d'epifluorescència Nikon Eclipse TE200

Microscopi d'epifluorescència Nikon Eclipse TE200: amb càmera Ultrapix (LSR). Consta d’una cambra de perfusió termostatitzada i controlador de perfusió de 6 canals (Warner Instruments). Permet realitzar estudis de: a) calci i altres ions intracel·lulars, b) potencials mitocondrials, pH intracel·lular, c) observació dinàmica de proteïna verda GFP i altres proteïnes fluorescents.

Equipament per la preparació i seccionament de mostres

 • Criòstat Leica CM3000
 • Criòstat Leica CM1950: Disposa de seccionament automàtic i manual i també del mòdul CrioJane® per al seccionament de talls molt fins o molt grans.
 • Criòstat Microm
 • Micròtom Leica RM2235
 • Ultramicròtom Leica Reichert Ultracut S
 • Vibràtom Leica VT 1000S
 • Estació de parafina per a la inclusió de mostres Kuntz Instruments
 • Placa freda MICROM CP60

Microscòpia electrònica

El servei compta amb el següent equipament tècnic:

 • Microscopi Electrònic de Transmissió (TEM): Jeol JEM1400 Flash de 120 kV amb càmera Gatan Rio

Altres instruments

 • Assecador de mostres per a punt crític K850 EMITECH Polidora rotativa TECHNOMETAL
 • Sistema per a recobriment d'alta resolució Alto 306 Edwards.
 • Modes de treball: evaporació tèrmica, evaporació de carbó i canó d'electrons i ionització per bombardeig d'un sòlid DC Sistema per a recobriment Balzers SCE 050. Modes de treball: evaporació de carbó i ionització per bombardeig d'or tipus plasma-argó
 • Ultramicròtom Reichert Ultracut S. Unitat per a l'obtenció de seccions ultrafines de materials inclosos en resines i unitat de crioultramicrotomia
 • Polidora orbital d'alta precisió per piramidar blocs de resina
 • Talladora de vidre per ganivetes de precisió 25-38 mm
TEMJeolJEM1400
Jeol JEM1400 120 kV
   Darrera modificació:

Director del Servei

 

Jordi Calderó, M.D., PhD

jordi.caldero@udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973702440

Tècnics responsables del servei

 

 

Anaïs Panosa, PhD

anais.panosa@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702436

Telèfon sala de microscopis: +34 973702954

Telèfon sala Microscòpia electrònica: +34 973702417

 

Xavier Calomarde

xavier.calomarde@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702417

Adreça

Soterrani de l'edifici Biomedicina I (laboratori B -1.1)

Campus Ciències de la Salut

Facultat de Medicina

C/ Montserrat Roig, 2, CP 25008, Lleida