Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari

El SCT s'ofereix també en forma d'autoservei per a usuaris que acreditin la seva competència en tècniques microbiològiques.

El SCT disposa de l'equipament complet d'un laboratori de microbiologia, incloent cabines de fluxe laminar, autoclaus, estufes, incubadores, orbitals, masticadors, pH-metres, agitadors, microscopis, centrífugues, etc.

D'altra banda compta amb equipament per a la determinació de micotoxines per tècniques ELISA (lector de plaques) o HPLC (sistema cromatogràfic HPLC i UPCL amb detectors de fluorescència i díode array).

També compta amb un laboratori de Biologia molecular equipat amb el necessari per dur a terme la identificació d'espècies, incloent un PCR.

Director del Servei

 

Dr. Antonio J. Ramos Girona

Correu electrònic: ajramos@tecal.udl.es

Telèfon de contacte: +34 973702811

Personal Tècnic

 

Sr. Robert Garrofé Forcat

Correu electrònic: robert.garrofe@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973706477

Altre Personal

Dr. Vicente Sanchis Almenar

Correu electrònic: vsanchis@tecal.udl.es

Telèfon de contacte: +34 973702535

--------------------------------------------------------------------------------------

Dra. Sonia Marín Sillué

Correu electrònic: smarin@tecal.udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973702542

Adreça

Campus ETSEA

Edifici 5A - SCT Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

C.P.: 25198

Lleida