Suport científic i tècnic

micro.jpg_710479732

 

Els SCT disposen d'un equip humà i tecnològic altament qualificat i especialitzat en diverses àrees de coneixement. Per això, el suport científic i tècnic que ofereixen als seus usuaris s'emmarca, entre d'altres prestacions, en les següents activitats:

  • Recerca bàsica i aplicada
  • Posada a punt de metodologies
  • Activitats formatives
  • Assessorament científic
  • Resolució de problemes tècnics i experimentals

Els SCT de la UdL ofereixen a les empreses uns serveis difícils de trobar a l'abast en altres àmbits. Els mitjans i coneixements tècnics altament qualificats i especialitzats de què disposen fan que siguin una eina de suport molt valuosa per a la recerca i innovació empresarial.