dansa.jpg_1479867568

  Desenvolupament Social i Territorial

Institut de Desenvolupament Social i Territorial [INDEST]

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) va ser creat l’any 2015 i és un institut de recerca propi de la Universitat de Lleida. La seva missió és impulsar la recerca de les ciències socials i les humanitats per analitzar el desenvolupament dels territoris i les societats que hi viuen. L‘INDEST vol posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades per tal que aquestes en puguin dur a terme una bona planificació i gestió cultural de la seva tasca.