Càtedra de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables

La Càtedra universitària de  DESENVOLUPAMENT D’ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES integra docents investigadors de diferents àmbits del coneixement: educació, salut, activitat física i de l’esport i economia. Això permet tenir una visió global i integradora en els diferents camps d’estudi a proposar.
 
L’objectiu general de la Càtedra està en analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori,  per actuar en processos formatiu i així millorar la seva eficiència.

 

Aquest objectiu general es concreta, atenent a diferents àmbits de treball de la Càtedra, i que constitueixen veritables Eixos Estructurals d’Actuació.

La Càtedra estarà organitzada en eixos estructurals que desenvolupen àmbits de treball relacionats amb un estil de vida saludable, l’atenció educatiu-sanitària per a grups vulnerables, el desenvolupament d’organitzacions eficients i la innovació com un eix transversal.

 

DIRECTORA:Isabel del Arco Bravo.

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. (Despatx 3.06)
Avinguda de l'Estudi General, 4 (Lleida, 25001)
Tel: 973 70 33 74
dots@udl.cat