Anàlisi de sòls, aigües, material vegetal i residus orgànics

 • agitador de vaivé, MBR
 • armari frigorific, Kelvinator
 • balança analítica, Metler / AB104
 • bateria microkjeldahl, Selecta
 • bomba buit amb unitat scruber , Selecta / BR-1611
 • calcímetre de Bernard, Àfora
 • centrífuga, Beckman Coulter/ Allegra 25R
 • conductímetre, Crison GLP31
 • destil·lador amoni, FOSS 2200
 • digestor, Selecta / 20 macro
 • espectrofotòmetre UV-Vis, Unicamp / 9423
 • estufa d’aire forçat, Selecta / S-296-B
 • estufa d’aire forçat, Selecta / Theroven
 • extractor d’humitat, Soil Moisture
 • granatari, Sartorius / TE31025
 • molí de sòls, Artesania metàlica
 • molí de material vegetal, IKA / MF10
 • forn mufla, HERON / 12-PR
 • nitrachek, Challenge Agriculture / 404
 • pH-metre, Crison / 2002
 • placa calefactora, Selecta
 • termodesinfectadora, Miele / G7883
 • taula succió d’altes pressions, MBR
 • ultrasons, Selecta
 • valorador automatic, Mettler Toledo DL50

Directora del Servei

Àngela D. Bosch Serra

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (MACS).

angela.bosch@macs.udl.cat

Tel: 973 702899

ETSEA despatx 3.3.04

Tècnic de Recerca

Montserrat Antúnez Pujol

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (MACS)

ETSEA

montserrat.antunez@udl.cat

Tel. 973-003740

Adreça

Campus ETSEA

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

C.P.: 25198

Lleida