Laboratori de calorimetria

En la taula es mostren les propietats del materials juntament amb la tècnica, el rang de temperatures que comprèn cada una, la precisió, quantitat de mostra necessària i estat de la mateixa.

 

Propietat

Tècnica

Precisió

Quantitat mostra

Rang

de temperatura

Estat

substància (sòlid/líquid )

Temperatura de canvi de fase

Differential scanning calorimeter (DSC)

 

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Temperatura de transició vítria

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Subrefredament, histèresis

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Entalpia de canvi de fase

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Calor específica

3%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Conversió i entalpia de reacció

n.a.

5-30 mg

-50 to +500 ºC

Sòlid/líquid

Conductivitat tèrmica

Hot wire

±5%  de 0.2a 2 W/(m·K) i ± 0.01 W/(m·K)  de 0.02 a 0.2 W/(m·K

2 cm diàmetre x 6 cm long

-50 to 150 ˚C

Líquid

±10% de 0.2 a 6 W/(m·K) i ± 0.02 W/(m·K)  de 0.1 a 0.2 W/(m·K)

2 cm x 6 cm longitud

-50 to 150 ˚C

Sòlid

Estabilitat al ciclatge tèrmic

Termociclador

± 0.5 ˚C

0.5 mL

4 to 99 ˚C

Sòlid/líquid

Propietats mecàniques

 

Tracció i compressió

± 1%*

4x4x16 cm

Temperatura ambient

Sòlid

Flexió

±1%*

3 m llarg

Temperatura ambient

Sòlid

Transmitància tèrmica

Calor específic

Retard tèrmic

Test Box

± 8%

19 x 19 cm (fins 10 cm gruix)

De 0ºC a 60ºC

Sòlid

Altres

Mufla

± 1 ºC

Fins a 250 mL

30 to 3000 ºC

Sòlid/líquid

*La precisió depèn de la magnitud de la càrrega aplicada pel pistó

Directora del Servei

Dra. Luisa F. Cabeza 

lcabeza@diei.udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 00 35 76 

http://www.grea.udl.cat/

Adreça

Campus Cappont

Escola Politècnica Superior -Edifici CREA

C/ Pere de Cabrera, s/n

CP 25001, Lleida