Bioinformàtica i Biologia Computacional (BIO2COMP)

1.- En Bioinformàtica

Formació i consultoria

 • Serveis de consultoria als investigadors per al plantejament d'activitats bioinformàtiques en la sol·licitud de finançament de projectes i en la planificació dels seus experiments amb vista a un adequat tractament bioinformàtic posterior
 • Formació personalitzada i de grup en Bioinformàtica i modelització matemàtica
 • Assessoria i suport als usuaris d'eines i mètodes bioinformàtics

Anàlisi estàndard

 • Assemblatge de novo i anotació de genomes procariòtics
 • Anàlisi de variants amb genoma de referència en procariotes i eucariotes
 • Anàlisi d'expressió genètica (Bioxip & RNAseq) per a identificació de gens amb expressió diferencial
 • Anàlisi i optimització d'expressió de seqüències biològiques (ús de codons més freqüents)
 • Modelització i predicció d'estructures de proteïnes
 • Visualització de dades en mapes de xarxes biològiques

Anàlisis especialitzades

 • Anàlisi qualitativa i quantitativa de resultats d'experiments òmics
 • Anàlisi de dades
 • Altres projectes no estàndard

2.- En Biologia Computacional

Formació i consultoria

 • Serveis de consultoria als investigadors per al plantejament d'activitats de biologia computacional en la sol·licitud de finançament de projectes i en la planificació dels seus experiments amb vista a un adequat tractament bioinformàtic posterior
 • Formació personalitzada i de grup en mètodes de biologia computacional
 • Assessoria i suport als usuaris en la utilització de software de modelització matemàtica en biologia, biomedicina i biotecnologia

Anàlisis especialitzades

 • Creació de “digital twins” de processos biològics per a anàlisis i optimització d'aquests
 • Models compartimentals
 • Anàlisi de sensibilitats i avaluació d'escenaris ‘what if…’ (in silico experiments)

 

Equipaments

 • 2 Servidors, cadascun amb 2 processadors Intel Xeon (24 nodes de computació) a 2.0 GHz, 124 GB RAM, per a càlculs intensius
 • 4 workstations HP sèrie Z, amb processadors intel Xeon i 8 nodes de computació
 • 3 PC d'altes prestacions HP

 

DIRECTOR DEL SERVEI

Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Facultat de Medicina
Edifici de Recerca Biomédica II
4ª Planta. Av. Rovira Roure 80
25198 Lleida

Tlf: 973 702425
rui.alves@udl.cat

 

 

EQUIP

Jorge Sebastian Comas Pereyra
Alberto Marin Sanguino
Albert Sorribas Tello
Ester Vilaprinyó Terre

 

Grup de Biomodels

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Facultat de Medicina / Edifici de Recerca Biomédica II / Laboratori 4.11
Av. Rovira Roure 80, 25198 Lleida

973 702 425
rui.alves@udl.cat

   Darrera modificació: