Brain in game

El SCT ofereix serveis lligat a l’expertesa del seus grups de recerca:

Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA) en l’aplicació de metodologies lúdiques (Aprenentatge Basat en Jocs, Jocs de Taula Moderns, Gamificació) en el camp educatiu i la intervenció terapèutica.

Grup d’Investigació en Acció Motriu (GIAM) especialistes internacionals en jocs tradicionals, en la seva implicació emocional sobre la persona i la seva aplicació en igualtat de gènere.

Es proposa un ventall d’accions des de l’SCT per assessorar professionals en desenvolupar projectes d’intervenció i avaluació on el joc sigui un aspecte determinant. Sempre partint de metodologies lúdiques que disposen d’evidències científiques, algunes de les qual han estat desenvolupades pels mateixos grups de recerca,  les aplicacions poden ser molt variades, des d’afavorir el clima de grup, la cohesió social, la inclusió, la igualtat de gènere o la millora de les relacions interpersonals, fins a esdevenir una intervenció terapèutica en un escenari més clínic.

Addicionalment, la utilització dels serveis que proposa aquest SCT, en les classes de matemàtiques a primària, pot millorar la memòria de treball i diferents competències matemàtiques. També hem comprovat que el deteriorament cognitiu associat a l’edat es pot atenuar utilitzant aquest tipus de metodologia basada en jocs moderns.

El servei ofereix el següent catàleg d’accions:

1.1.   Assessorament en crear ludoteques terapèutiques i educatives

1.2.   Formació i assessorament en l’aplicació de jocs de taula

1.3.   Formació i assessorament en l’aplicació de jocs esportius tradicionals

1.4.   Assistència en el disseny d’intervencions

1.5.   Assistència en el disseny d’estudis, anàlisi i interpretació de resultats

1.6.   Gamificació de projectes formatius i activitats empresarials

  • Més de 50 jocs de taula adaptats a totes les edats.
  • Material necessari per dur a terme una formació fora de la UdL.
  • Sintaxis de correcció dels principals test i qüestionaris relacionats amb els aspectes de personalitat implicats en els diferents tipus de jocs (cooperatius, competitius, psicomotors i de cooperació-oposició) i les diferents funcions executives associades.

Director del Servei

   

Dr. Jaume March Llanes

Correu electrònic: jaume.march@udl.cat

Tlf: 973 70 6609

https://neuropgaudl.wordpress.com/

 
 

Personal del servei

 

Sabrine Damián

Verònica Estrada

Pere Lavega

Jorge Moya

Verónica Muñoz

Nuria Vita

  

 

Laboratori del Joc (Grup NeuroPGA)

Espai 0.23 Edifici Polivalent

Campus Cappont

Telèfon:   +34 973 70 6609

   Darrera modificació: