Servei d'assessorament i desenvolupament eHealth (SADeH)

Aquest servei científico-tècnic ofereix els serveis d’assessorament, desenvolupament i manteniment informàtic de projectes de salut electrònica (eHealth) detallats a continuació.

2.1 Assessorament tècnic informàtic

Assessorament en fases de disseny i planificació de projectes i estudis dins de l’àmbit de la salut que requereixen de desenvolupament de sistemes d’informació, recol·lecció i anàlisi de dades.

2.2 Desenvolupament de software eHealth

Disseny, desenvolupament i implementació de programari a mida específic per a projectes de recerca en salut electrònica. Implementació de solucions per a projectes multicèntrics, projectes de telemedicina, aplicacions web i aplicacions mòbil.

2.3 Anàlisi de dades

Disseny i implementació de solucions per tal de realitzar anàlisis de dades mèdiques mitjançant algorismes de Machine Learning i Intel·ligència Artificial, i tècniques de Big Data.

2.4 Allotjament i manteniment

Allotjament dels servidors informàtics per allotjar els projectes, les plataformes de software i els algorismes d’anàlisi de dades. Manteniment i actualització dels servidors i de les aplicacions, i gestió de còpies de seguretat.

El servei disposa de servidors al núvol per tal de garantir el servei de les diferents aplicacions i plataformes que es desenvolupen. També disposa de servidors dedicats de còpies de seguretat.

El servei disposa de l'equipament i els entorns de programació necessaris per desenvolupar aplicacions pels diferents sistemes i plataformes més usats del mercat (Windows, Linux, MacOS, Android i iOS). 

Director del Servei

 

 Jordi Vilaplana

  

Dr. Jordi Vilaplana 

Correu electrònic: jordi.vilaplana@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973 70 27 30

Ubicació: 00 Igualada / 3.08 EPS

 
 

  

 

Adreça

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior

Despatx 3.07

Carrer Jaume II, 69

CP 25001, Lleida

   Darrera modificació: