Audiovisuals

 

Presentació

La Unitat d’Audiovisuals és un servei cientificotècnic de suport creat amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat universitària serveis i assessorament en l’àmbit de la imatge.

Som el servei de la Universitat encarregat de donar cobertura audiovisual a les diferents àrees de la UdL: Docència, Rercerca, Cultura i Institució. El nostre és un servei transversal, autofinançat i amb un equip humà especialitzat i coneixedor de les últimes tecnologies del món audiovisual.

Dins del nostre catàleg de serveis, cada vegada tenen un major protagonisme la producció audiovisual, l’enregistrament d’actes i l’emissió en directe amb reproducció en temps real (streaming)

Utilitzem equipament professional i d’última tecnologia que ens permet donar resposta a les necessitats actuals de la universitat en l’àmbit audiovisual.

El Servei d’Audiovisuals va arrencar l’any 1992 i ha evolucionat amb els anys, adaptant-se a les noves tecnologies i fluxos de treball. Gràcies a aquest llarg recorregut disposem d’un fons audiovisual ampli que hem anat acumulant durant els anys i que conforma una autèntica memòria històrica audiovisual de la Universitat.

  

Serveis

 Els serveis que oferim son els següents:

 • Fotografia: fotografia d’estudi, reportatge fotogràfic i retoc.
 • Captació i digitalització d'imatges de diferents tipus (documents sobre paper, diapositives, fotografies, radiografies, mostres de laboratori, imatges microscòpiques, etc.), siguin en blanc i negre o color, amb el seu posterior processanent.
 • Impressió en qualitat fotogràfica a color sobre diferents tipus de suport fins a 160 cm d’ample pel que es vulgui de llarg (plòter d’injecció amb tintes solvents)
 • Digitalització i edició digital de vídeo, desde formats antics (8mm) fins al més moderns.
 • Producció de vídeos (promocionals, reportatges, entrevistes, didàctics, etc.) i enregistraments d’actes.
 • Vídeostreaming: emissió d'actes en directe per Internet
 • Enregistrament de veu en off en estudi, gravació i edició de so.
 • Enregistrament de videos i fotografíes aerees (dron).
 • Assessorament i suport tècnic a la comunitat universitària en aspectes de reproducció d’imatges relacionades amb les tasques docents i de recerca.
 • La promoció i la realització de cursos de formació i d’aprenentatge de tècniques en reproducció d’imatges i mitjans audiovisuals, relacionades amb tasques docents i de recerca.

La Unitat d’Audiovisuals disposa del fons històric audiovisual de la Universitat de Lleida dels darrers 30 anys. La part anterior a l’any 2.000 es troba en procès de digitalització.

La unitat d’Audiovisuals també disposa de l’Arxiu de Fotografia Històrica de la Universitat de Lleida, format per diferentes col·leccions de fotografíes antigues (plaques de vidre, negatius, positius, etc.).

 

Equipaments

Els equipaments de que disposa el servei son:

 • Fotografia: càmares fotogràfiques professionals
 • Escanners d’opacs i transparències, de diapositives i negatius, de petit i gran format. També disposem d’un scanner orbital fins a DIN-A2.
 • Digitalització de pel·licules cinematogràfiques de super8, 8mm i microfilms.
 • Digitalització de pel·lícules Hi8 i altres formats.
 • Impressores de gran format (fins a 160 cm d’ample en diferents suports)
 • Impressora d’estampació de CD i DVD
 • Càmares de video Full HD i 4K
 • Equip d’enregistrament de so.
 • Equip de realització multicàmara HD i SD
 • Equip d’emissió de realitzacions en directe (streaming)

Director del Servei

Estanislau Fons: ccdp@udl.cat

 

 

Coordinador Tècnic

Vacant (ocupada en encàrrec de funcions per Xavier Piqué)

 

Tècnics

Xavier Piqué: xavier.pique@udl.cat
Xavier Rodriguez: xavier.rodriguez@udl.cat

 

Edifici del Rectorat / Facultat de Lletres

Pl. de Víctor Siurana, 1
Tercera planta. Despatx 3.07
25003 Lleida

973 702 053

audiovisuals@udl.cat

   Darrera modificació: